Zapisz się na szkolenie

Jesteś zainteresowany konkretnym szkoleniem?
 

Szkolenia


Skontaktuj się z nami

Masz pytanie? Napisz do nas! Na każde pytanie odpowiemy w 24 godziny.

szkolenia@sgpgroup.eu


Bądź na bieżąco!

Interesują Cię informacje o aktualnościach oraz najnowsze szkolenia?

Szkolenia wszystkie

Wyszukiwarka szkoleń

Szkolenie
Termin od - do
Otwarte
Otwarte
Online
Online
Miasto

Szkolenia otwarte

Kliknij na wybraną kolumnę aby posortować wyniki
Tytuł szkolenia Data Miasto

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie i omówienie zasad prowadzenia obrotu towarowego z zagranicą w oparciu o obowiązujące przepisy.

- Online
- Częstochowa

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry kierowniczej, technicznej, operatorów do wdrożenia programu 5S. Podczas szkolenia zostaną omówione oraz zaprezentowane przykłady programu 5S

- Poznań

Pogłębienie wiedzy z zakresu: - Jak zarządzać specyficznymi wymaganiami klienta - Jak tworzyć matryce CSR, diagram przebiegu procesu, diagram żółwia - Jakie kwalifikacje powinien...

- Online

SZKOLENIE: Przepisy regulujące klasyfikację towarową , pochodzenie towaru, Rodzaje stawek celnych i zasady ich stosowania na podstawie dokumentów potwierdzających pochodzenie i status celny...

- Online

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami VDA MLA celem zminimalizowania ryzyka popełnienia błędów w trakcie wdrażania nowych projektów.

- Częstochowa

Uczestnicy poznają różnice pomiędzy nowym a starym podejściem FMEA, nabędą umiejętności podstawowej obsługi programu IQ-RM APIS, zapoznają się z tworzeniem analizy FMEA w IQ-RM APIS

- Częstochowa

Celem szkolenia jest zrozumienie wymagań APQP oraz ich powiązań z IATF 16949:2016, nabycie umiejętności stosowania zasad APQP w swoim obszarze oraz zapoznanie się z najczęściej...

- POZNAŃ

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z powiązaniami APQP, PPAP z IATF16949:2016 ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe wymagania.

- Poznań

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wytypowane do przeprowadzania auditów wyrobu wg VDA 6.5 oraz osób uczestniczących ze strony przedsiębiorstwa w auditach.

- CZĘSTOCHOWA

Celem szkolenia jest zapoznanie ze strukturą wymagań rynku motoryzacyjnego oraz z systemem zarządzania - podejście procesowe w przemyśle motoryzacyjnym (wg ISO, IATF, VDA).

- Częstochowa

Uczestnicy będą: właściwie interpretować wymagania normy ISO 9001:2015, znać proces audytowania zgodnie z wytycznymi ISO 19011, rozumieć podejście procesowe

- Wrocław
- Online

Wymagania Normy ISO 14001; Omówienie Normy ISO 19011, warsztaty pozwolą zrozumieć i ocenić Aspekty Środowiskowe, działania awaryjne oraz sterowanie operacyjne

- Wrocław

Wiedza w zakresie oczekiwań OEM w ujęciu IATF 16949, Zrozumienie sposobu jak wdrażać te wymagania w systemach zarządzania organizacji, Poznanie wymagań dotyczących zarządzania procesowego,

- Poznań

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego zaplanowania eksperymentu i przeprowadzenia statystycznej analizy wyników zgodnie z metodyką planowania doświadczeń.

- Częstochowa

Przedmiotem szkolenia jest program metodologii rozwiązywania problemu metodą 8D przy zastosowaniu narzędzi takich jak: 5WHY, Diagram przyczynowo-skutkowy ISHIKAWA, Burza Mózgów, Diagram Pareto.

- Częstochowa

Szkolenie pozwoli zapoznać się m. in. z wymaganiami nowego FMEA, strategią przejścia na nowe wymagania dotyczące PFMEA oraz etapami analizy PFMEA.

- Poznań

Podniesienie świadomości dotyczącej specyficznych wymagań klienta Koncernu VW Zapoznanie się z najważniejszymi wymaganiami klienta we poszczególnych obszarach zapewnienia jakości

- Online

Celem szkolenia jest lepsze rozumienie potrzeb i wymagań klienta przez pracowników firmy oraz poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie geometrii i konstrukcji wyrobów.

- Częstochowa

Poznanie wymagań dotyczących zarządzania procesowego, poznanie wymagań standardu IATF 16949,

- Poznań

Wprowadzenie do systemu zarządzania środowiskowego, , omówienie wymagań normy ISO 14001:2015, Ocena przyczyn niezgodności i definiowanie działań doskonalących

- Wrocław

Uczestnik zrozumie zasady funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015. Będzie potrafił prawidłowo interpretować punkty normy ISO 9001:2015.

- Wrocław
- Online

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób wdrażać odpowiednie narzędzia Lean Manufacturing w swoim środowisku zawodowym.

- Wrocław

Celem szkolenia jest zrozumienie zasad Kaizen i metody 5S, nabycie umiejętności stosowania zasad Kaizen i 5S w swoim obszarze oraz ostrzeżenie przed najczęściej popełnianymi błędami.

- Częstochowa

Celem warsztatu jest przekazanie szkolonym usystematyzowanej wiedzy z zakresu moderacji, zarządzania grupami, skutecznego prowadzenia spotkań oraz autoprezentacji.

- Wrocław

Celem warsztatu jest przekazanie szkolonym usystematyzowanej wiedzy z zakresu moderacji, zarządzania grupami, skutecznego prowadzenia spotkań oraz autoprezentacji.

- Wrocław

Celem warsztatu jest przekazanie szkolonym usystematyzowanej wiedzy z zakresu psychologii motywowania i delegowania zadań podwładnym oraz wdrożenie coachingu jako stylu pracy.

- on-line

Celem warsztatu jest przekazanie szkolonym usystematyzowanej wiedzy z zakresu psychologii motywowania i delegowania zadań podwładnym oraz wdrożenie coachingu jako stylu pracy.

- on-line

Szkolenie z MSA ma na celu zapoznanie uczestników z szeregiem narzędzi mających na celu zweryfikowanie i poprawienie systemów pomiarowych.

- Wrocław

Poznanie technik zwiększających efektywność negocjacyjną oraz poznanie, identyfikowanie i neutralizowanie manipulacji stosowanych przez drugą stronę.

- Częstochowa

Celem szkolenia jest poznanie podstawowych zasad obsługi i zarządzania bazą IMDS oraz zrozumienie, jak prawidłowo zarządzać łańcuchem MDS? (dostawca ? organizacja ? Klient).

- Wrocław
- Online

przetrenujesz pożądane zachowania/sytuacje onboardingowe otrzymasz podpowiedzi na pytanie jak skutecznie wdrożyć ten proces u siebie w firmie.

- Częstochowa

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy pracowników z zakresu poprawności językowej w mowie i piśmie. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami tworzenia, redagowania dokumentacji.

- on-line

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania zasobów produkcji: analizy procesów produkcyjnych dla potrzeb planowania i obciążania zasobów.

- Online

Uczestnicy nauczą się systematycznie stosować Plany Kontroli w swoim obszarze.

- Online

Celem szkolenia jest zrozumienie wymagań PPAP oraz ich powiązań z IATF 16949:2016, nabycie umiejętności stosowania zasad PPAP w swoim obszarze oraz zapoznanie się z najczęściej...

- Poznań

Asystent/ka / sekretarka to prawa ręka swojego przełożonego, bez której dziś trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie każdej instytucji.

- online
- online
- Wrocław

Asystent/ka, sekretarka to prawa ręka swojego przełożonego, bez której dziś trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie każdej instytucji.

- online
- on-line
- Wrocław

Asystent/ka, sekretarka to prawa ręka swojego przełożonego, bez której dziś trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie każdej instytucji.

- on-line
- Wrocław

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY

- on-line

Aspekty przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Sposoby rozpoznawania i klasyfikowania zachowań i postaw, sposoby przeciwdziałania na gruncie prawnym, zarządczym, psychologicznym i...

- on-line

Nowoczesne podejście do przywództwa w niepewnych i zmiennych czasach. Uczestnicy nabędą nowego wejrzenia w sposób podejścia do zarządzania adekwatnego do warunków, w jakich przyszło nam...

- Zakopane

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób stosować techniki Root Cause Analysis w swoim środowisku zawodowym.

- Online

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia szkoleń wewnątrz organizacji oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji trenerskich.

- Poznań

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia szkoleń wewnątrz organizacji oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji trenerskich.

- Poznań

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników pod względem merytorycznym i praktycznym do prowadzenia samodzielnych działań promocyjnych w obrębie content marketingu i social media.

- on-line

- Wrocław

Celem szkolenia SPC i MSA jest umiejętność identyfikacji odchyleń od standardu i pokazanie możliwości zareagowanie jeszcze przed pojawieniem się problemów i produktów niezgodnych.

- Wrocław

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości dotyczącej specyficznych wymagań klienta Fiat i zapoznanie się z wymaganiami klienta we wszystkich fazach projektu (od kwotacji do rekwalifikacji).

- Poznań

Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości dotyczącej specyficznych wymagań klienta BMW oraz zapoznanie się z wymaganiami klienta we wszystkich fazach projektu (od kwotacji do rekwalifikacji).

- Wrocław

Przygotowanie uczestników do spełnienia wymagań PSA w oparciu o specyficzne wymagania klienta w kontekście wdrażania nowych projektów oraz zarządzania produkcją seryjną. Komunikacja z...

- Poznań

Podczas szkolenia uczestnik dowie się kim jest sygnalista w myśl obowiązujących przepisów prawa, jaki jest zakres ochrony SYGNALISTY.

- on-line
- on-line

Przedstawienie założeń dotyczących systemu pomiaru efektywności pracy maszyn, prawidłowego obliczania i interpretacji wskaźnika OEE z uwzględnieniem zasięgu gromadzenia danych oraz sposobu...

- Wrocław

Szkolenie koncentruje się na rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie zarządzania relacjami z klientami w sytuacjach trudnych w rzeczywistości urzędu.

- Częstochowa

Rozwój kompetencji w zakresie profesjonalnych rozmów z Klientem w sytuacjach trudnych.

- Częstochowa

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych elementów systemu TPM (Total Productive Maintenance) i ich identyfikacja we własnym środowisku produkcyjnym.

- Częstochowa

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy na temat szczegółowych wymagań dotyczących spełnienia warunków na stanowisku kontrolnym.

- Wrocław

Zdobycie podstawowej wiedzy technicznej z zakresu przetwórstwa wyrobów płaskich ze stali węglowych pozwalającej w realny sposób sterować kosztami i efektywnością realizowanych procesów...

- Częstochowa
- Online

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami opisującymi metrologiczne cechy przyrządów kontrolnych?oraz metodami wzorcowanie (kalibracja) środków kontrolno-pomiarowych.

- Częstochowa

Uczestnicy sami stworzą model kompetencji motywacyjnych, zarówno automotywacji, jak i budowania zaangażowania podległych im ludzi na bazie przedstawionych im rozwiązań.

- Wrocław

Szkolenie ma na celu usprawnienie procesu zarządzania reklamacjami, ulepszenie procesu związanego z rozpatrywaniem reklamacji oraz poprawną identyfikację podstawowych przyczyn ich wystąpienia.

- Online

Uczestnicy pogłębią swoją wiedzę i umiejętności w zakresie bardziej zaawansowanych technik i narzędzi świadomej komunikacji, nauczą się jakie są modele pokoleniowe pracowników.

- Częstochowa

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z aspektami prawnymi, wymaganiami i obowiązkami jakie wynikają z dyrektywy RoHS i rozporządzenia REACH.

- Częstochowa

Warsztat ma dać narzędzia przełożonym do skutecznego zarządzania, delegowania, motywowania i oceniania pracy swoich podwładnych.

- on-line

Warsztat będzie okazją do poznania różnych metodologii, narzędzi, dobrych praktyk zarządzania zmianami, przeanalizowania swoich już wdrożonych zmian, bądź zaplanowania kolejnych.

- Kraków

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie ze zorientowanymi procesowo metodami skutecznego stosowania procedur wzorcowania i zapewnienia jakości dostaw.

- Online
Zamknij
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce dotyczącej cookies. [OK, akceptuję cookies]