• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Wyszukiwarka szkoleń

Szkolenie
Termin od - do
Otwarte
Otwarte
Online
Online
Miasto


Szkolenia otwarte i zamknięte

Kliknij na wybraną kolumnę aby posortować wyniki
Tytuł szkolenia Data Miasto

Szkolenia zamknięte

Tytuł szkolenia
Efektywne procesy logistyczne w nowoczesnym magazynie
TPM - Autonomiczne Utrzymanie Ruchu - warsztaty techniczne w miejscu pracy.
Standaryzacja
Dostrzeganie i eliminacja marnotrawstwa w procesie. Zwiększenie efektywności produkcji.
6S (5S + SAFETY)
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Digitalizacja firm produkcyjnych - Lean Management - pomiar efektywności procesów i analiza danych z wykorzystaniem MES
TPM+SMED - szkolenie on-line
Systemy pomiaru efektywności pracy maszyn (OEE)
Optymalizacja procesów przezbrajania wg metodyki SMED wspieranej narzędziami analizy MTM
Optymalizacja procesów metodą VSM
Optymalizacja magazynu- LEAN WAREHOUSING
Pracownik a zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji - online
TPM + 5S
Lean w obsłudze klienta
Pracownik a zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji
Proces i zarządzanie procesami w organizacji
Poprawa efektywności urządzeń - wskaźnik OEE - ćwiczenie praktyczne z wykorzystaniem "katapulty"
TPM - Zwiększanie efektywności parku maszynowego w przedsiębiorstwie
KANBAN - wdrażanie systemu
SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn. Warsztaty praktyczne.
5S - szkolenie on-line
Doskonalenie metod i stanowisk pracy
POKA YOKE
Techniki ciągłego doskonalenia
TWI - szkolenie on-line
Budowanie systemu szkoleń stanowiskowych wg TWI. Instrukcje i instruktaż