ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

Umiejętności interpersonalne

Umiejętności interpersonalne stanowią podstawę w pracy z ludźmi.

Efektywna komunikacja i współpraca w zespole

Podstawy komunikacji w zespole, role a kultura zespołowa, asertywność w komunikacji, dlaczego warto warto być asertywnym? Komunikacja werbalna i niewerbalna, komunikacja międzydziałowe i radzenie sobie z konfliktami. Strategia podejścia do konfliktów.

Autoprezentacja oraz wystąpienia publiczne – trening z kamerą

Skuteczna komunikacja interpersonalna oraz autoprezentacja, wystąpienie przed audytorium, świadome budowanie wiarygodnego wizerunku osobistego, przygotowanie wystąpienia publicznego, magia słowa, magia gestu, etykieta a budowa wizerunku profesjonalisty, dress code, praca z kamerą.

Profesjonalna asystentka/sekretarka. Warsztat dla zaawansowanych

Świadome budowanie wiarygodnego wizerunku osobistego, istota asertywności, trening umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji innych, komunikacja niewerbalna a asertywność, trening asertywności, stres w pracy asystentki, objawy stresu, typowe reakcje na stres, sposoby zapobiegania i radzenia sobie ze stresem, indywidualne techniki zarządzania stresem.

Twórcze rozwiązywanie problemów. Warsztaty dla sektora publicznego

Myślenie lateralne, mind mapping, narzędzia wspierające myślenie analityczne, analiza danych, błędy w analizach oraz ich skutki, umysł kontra dane.

Techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

Czym jest stres i jaką rolę pełni w naszym życiu? Techniki relaksacyjne, stres pod kontrolą, typowe reakcje na stres, narzędzia work-life-balance, konsekwencje przewlekłego stresu, zjawisko wypalenia zawodowego, przyczyny pojawienia się syndromu wypalenia zawodowego, osobowość a wypalenie zawodowe.

Moderowanie spotkań

Ogólna charakterystyka zjawiska moderacji, obszary moderacji, struktura moderowanego spotkania, słuchanie i feedback, modelowanie zachowań służących współpracy, trudności i konflikty, komunikacja z ludźmi o różnych typach osobowości.

Profesjonalny trener wewnętrzny

Co oznacza bycie trenerem? Analiza potrzeb szkoleniowych i pomiar efektywności, przygotowanie szkolenia, materiały szkoleniowe, pierwsze minuty szkolenia, szkolenie właściwe, ewaluacja, zaawansowane problemy w pracy trenera.

Synergia płci– kobieta i mężczyzna– skuteczna współpraca

Analiza własnego typu osobowości, rozpoznanie typów u innych, rozmowa z partnerem o innym lub tym samym typie osobowości, motywowanie i dobór reakcji, samopostrzeganie, płeć mózgu a płeć fizyczna, specyfika działania mózgu kobiecego i męskiego, konflikty kobiet z mężczyznami, pomoc w rozwiązywaniu problemów, współpraca osobowości.

Profesjonalna asystentka/sekretarka. Warsztat dla sektora publicznego

Współpraca z przełożonym, biuro jako centrum komunikacji, obsługa klienta, etykieta biznesowa i savoir vivre, budowanie wizerunku, doskonalenie image, dress code i elegancja asystentki, skuteczna komunikacja w pracy, profil skutecznej asystentki.