ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE – Program szkolenia

Kurs przygotowawczy dotyczący eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym

PROGRAM:

  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych.
  2. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
  3. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
  4. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych i montażowych.
  5. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
  6. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
  7. Zajęcia praktyczne – podstawowe pomiary elektryczne.

CEL SZKOLENIA:

„Uprawnienia elektryczne” ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji „E” i/lub na stanowisku dozoru do „D”.

UMIEJĘTNOŚCI:

Nabycie wiedzy i umiejętności eksploatacyjnych lub dozorowych w sieciach elektroenergetycznych w tym obsługi, remontów, konserwacji oraz montażu urządzeń wytwarzających i przetwarzających energię elektryczną o napięciu do 1kV lub powyżej, urządzeń do elektrolizy, sieci trakcyjnej, oświetlenia ulicznego czy urządzeń elektrotermicznych.

Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Czas szkolenia: 8 godzin