ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

Wymagania ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 – program szkolenia

CEL  SZKOLENIA

 1. Zdobycie wiedzy o wymaganiach ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016
 2. Nabycie umiejętności interpretacji i zastosowania konkretnych wymagań w odniesieniu do poszczególnych procesów
 3. Uświadomienie sobie różnic pomiędzy aktualnymi wymaganiami a poprzednimi
 4. Identyfikacja obszarów do doskonalenia oraz zdefiniowanie niezbędnych działań
 5. Praktyczne przygotowanie się do audytów wewnętrznych i certyfikujących
 6. Uświadomienie sobie korzyści z zarządzania zgodnego z podejściem procesowym
  i wymaganiami (ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016)

METODA  PRACY

 1. Uczestnicy zostaną podzieleni na 3-4 grupy
 2. Każda grupa dysponuje do pracy aktualnymi wymaganiami – ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 (ich zapewnienie leży w gestii klienta).
 3. Grupy wraz z trenerem kolejno omawiają poszczególne wymagania a uczestnicy analizują stopień ich spełnienia w swoich procesach.
 4. Uczestnicy w ciągu warsztatów na bieżąco tworzą listę pytań audytowych, mapę aktualnego stanu spełnienia wymagań normatywnych oraz listę działań korygujących.
 5. Trener:
  1. nakreśla zagadnienia merytoryczne
  1. moderuje warsztaty
  1. wyjaśnia aspekty wymagań i prezentuje praktyczne przykłady z nimi związane

CZAS TRWANIA SZKOLENIA/WARSZTATÓW

2 DNI, 16 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 min.)

CENA JEDNEGO DWUDNIOWEGO SZKOLENIA OTWARTEGO

Cena 2-dniowego szkolenia otwartego dla 1 osoby 1 290,00 zł netto*

Cena 2-dniowego szkolenia otwartego za osobę przy zgłoszeniu min. 2 osób 1 190,00 zł netto *