ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

Wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg Norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 – program szkolenia

Szkolenie przygotowuje do funkcjonowania w Systemie Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 14001:2015 oraz z ich interpretacją.

Szkolenie adresowane jest dla :

 • osób pracujących w systemie zarządzania Środowiskowego,
 • zespołów wdrożeniowych, kierownictwa organizacji,
 • Pełnomocników,
 • osób zainteresowanych tematyką zarządzania Środowiskowego.

Program:

 • Omówienie wymagań Normy ISO 14001:2015
 • Kontekst organizacji – identyfikacja stron zainteresowanych oraz ich oczekiwań
 • Przywództwo – obowiązki najwyższego kierownictwa
 • Planowanie- wyznaczanie aspektów środowiskowych i postepowanie z ryzykami.
 • Wsparcie – budowanie świadomości, komunikacja, udokumentowane informacje, kompetencje.
 • Działania operacyjne, – sterowanie operacyjne oraz postepowanie na wypadek awarii.
 • Ocena efektów działalności- monitorowanie i pomiary, audyty wewnętrzne, przegląd zarzadzania.
 • Doskonalenie – niezgodności i działania korygujące, ciągłe doskonalenie.
 • Podsumowanie, pytania i dyskusje.

Uczestnicy otrzymają imienny zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu

Czas trwania: 1 dzień

Cena 1-dniowego szkolenia – 990,00 zł za osobę