ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

ZARZĄDZANIE INSTYTUCJĄ

Zarządzanie Instytucją

Dla wspierania działań podejmowanych w Instytucjach

Zarządzanie instytucją – treści teoretyczne i praktyczne.

CAF – Wspólna Metoda Oceny

Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością w administracji publicznej, metody zarządzania jakością, wprowadzenie do modelu CAF, dziesięć kroków doskonalenia organizacji wg metody CAF, zbieranie dowodów, interpretacja kryteriów modelu CAF, ocena punktowa.

Zarządzanie projektami

Wytłumaczenie, czym jest dobry projekt, rola dobrego lidera, uruchamianie projektu – budżet i ocena ryzyka, wyzwania codzienności projektowej, kontrola i śledzenie postępu realizacji projektu, fazy zamykania projektu.

Zarządzanie strategiczne w Urzędzie

Zarządzanie strategiczne w jednostce samorządowej, sens zarządzania strategicznego, rozwój instytucji jako cel i odniesienie strategii, analizy strategiczne, strategie funkcjonalne, plan strategiczny, wdrażanie i stosowanie strategii, zarządzanie zmianą w organizacji, optymalizacja działania organizacji na drodze wdrażania strategii, komunikacja w systemie zarządzania strategicznego, decyzje strategiczne, rola managera w procesie zarządzania strategicznego, weryfikacja strategii.

Kontrola zarządcza oraz narzędzia i metody jej realizacji

Kontrola zarządcza jako postać kontroli wewnętrznej w administracji sądowniczej, różnice pomiędzy kontrolą zarządczą a finansową, nowe obowiązki w zakresie kontroli zarządczej wynikające z ustawy o finansach publicznych, wyznaczanie i monitorowanie celów, metody wyznaczania zadań i celów Sądu, metody określania mierników stopnia realizacji celów Sądu, zarządzanie ryzykiem, standardy kontroli zarządczej, rola prezesa Sądu oraz kierownika finansowego w systemie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym, organizacja systemu kontroli.

Zarządzanie długiem w samorządach

Wizja, codzienność, rutyna a kreatywność, priorytety w pracy, nadawanie sensu codzienności, planowanie pracy swojej i podwładnych, zarządzanie czasem w praktyce, zarządzanie czasem a stres, skuteczne zarządzanie czasem pod presją dla osób z różnym typem osobowości.