• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn
Digitalizacja firm produkcyjnych – pomiar efektywności procesów (OEE) i analiza

Digitalizacja firm produkcyjnych – pomiar efektywności procesów (OEE) i analiza

W dzisiejszym świecie przemysłowym, gdzie efektywność produkcji i doskonałość operacyjna są kluczowe dla sukcesu, systemy MES (Manufacturing Execution System) stają się niezastąpionym narzędziem. W kontekście firm produkcyjnych, wizualizacja, liczenie i raportowanie Overall Equipment Effectiveness (OEE) przy wykorzystaniu MES otwiera drzwi do optymalizacji procesów produkcyjnych i skutecznego zarządzania zasobami.

1.           Co to jest OEE?

     OEE, czyli Overall Equipment Effectiveness, to miara mierząca efektywność wykorzystania sprzętu produkcyjnego. Składa się z trzech składowych: dostępności urządzenia, wydajności i jakości produkcji. OEE pozwala na holistyczne spojrzenie na efektywność procesu produkcyjnego i identyfikację obszarów do poprawy.

2.           Co to jest MES?

     MES Manufacturing Execution System (systemem realizacji produkcji)- Systemy klasy MES są to systemy informatyczne, które zostały stworzone na potrzeby zbierania danych bezpośrednio z hali produkcyjnej. Informacje o realizacji produkcji mogą być zbierane z maszyn za pomocą elementów automatyki, jak również ze stanowisk produkcyjnych przy użyciu terminali obsługiwanych przez pracowników.

 

3.           Rola MES w Liczeniu OEE:

     Systemy MES odgrywają kluczową rolę w procesie liczenia OEE, zapewniając automatyczne monitorowanie i zbieranie danych z różnych punktów produkcji. MES integruje się z urządzeniami, sterownikami, czujnikami i innymi systemami, umożliwiając bieżącą analizę parametrów produkcji. To pozwala na precyzyjne określenie dostępności maszyn, ich wydajności oraz jakości produkowanych jednostek.

Wdrożenie systemu MES umożliwia firmom produkcyjnym pełną wizualizację swoich procesów. Dzięki intuicyjnym interfejsom graficznym, kierownicy produkcji, inżynierowie i pracownicy na linii produkcyjnej mogą monitorować bieżący stan produkcji, identyfikować ewentualne problemy i szybko reagować.

MES pozwala na precyzyjne liczenie OEE w czasie rzeczywistym, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania produkcją. System automatycznie zbiera dane z maszyn, analizuje czas ich działania, przestoje planowane i nieplanowane, a także zmiany w cyklu produkcyjnym, umożliwiając dokładne obliczenia OEE. To pozwala na szybką reakcję na ewentualne problemy i minimalizację strat.

4.           Raportowanie OEE:

     Generowanie raportów OEE to jedno z najważniejszych zastosowań MES w firmach produkcyjnych. Systemy te gromadzą i przetwarzają dane, prezentując klarowne raporty dotyczące dostępności maszyn, ich wydajności i jakości produkcji. Dzięki temu zarządzający mają pełen wgląd w efektywność produkcji.

MES pozwala na szybkie identyfikowanie problemów w procesach produkcyjnych. Dzięki analizie danych, system wskazuje obszary do optymalizacji, co umożliwia skuteczne podejmowanie decyzji mających na celu poprawę OEE. Szybka reakcja na problemy gwarantuje minimalizację strat i maksymalizację wydajności.

5.           Integracja z Innymi Systemami:

    Systemy MES mogą być zintegrowane z innymi systemami, takimi jak systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP Enterprise Resource Planning), co zapewnia pełną widoczność i efektywne zarządzanie całym przedsiębiorstwem. Integracja ta ułatwia przepływ informacji między różnymi działami i umożliwia holistyczne podejście do doskonalenia operacyjnego.

     Podsumowując, zastosowanie MES do wizualizacji, liczenia i raportowania OEE to klucz do osiągnięcia doskonałości operacyjnej w firmach produkcyjnych. Dzięki tym zaawansowanym systemom, przedsiębiorstwa mogą nie tylko monitorować i oceniać bieżącą efektywność produkcji, ale także skutecznie reagować na zmiany i ciągle doskonalić swoje procesy, co przekłada się na konkurencyjność i satysfakcję klienta. Wprowadzenie MES to krok w kierunku przemysłowej rewolucji 4.0, która zmienia sposób zarządzają produkcją.  Dla firm, które chcą być na bieżąco, oferujemy szkolenie z zakresu MES. Dostarcza ono niezbędnej wiedzy z obszaru analizy danych z wykorzystaniem MES oraz pomiaru efektywności procesów.

Adam Baśkiewicz

Ekspert, trener, konsultant SGP- Training & Consulting

Udostępnij ten artykuł