• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn
Automotive SPICE (A-SPICE)

Automotive SPICE (A-SPICE)

Jest to struktura usprawniająca proces wytwarzania oprogramowania, która została zaprojektowana dla przemysłu motoryzacyjnego.

Powstała w odpowiedzi na krytyczne wymagania sektora motoryzacyjnego, który wymaga wyższego poziomu jakości i niezawodności niż inne branże. Automotive SPICE oparty jest na najlepszych praktykach w zakresie rozwoju systemów IT w sektorze motoryzacyjnym.
Celem ASPICE jest pomoc organizacjom w ocenie i poprawie ich zdolności do efektywnego i niezawodnego dostarczania oprogramowania.


Jakie są zalety ASPICE ?

ASPICE ma wiele zalet, zarówno dla organizacji, jak i dla całego przemysłu motoryzacyjnego, np.:
 • Poprawiona jakość i niezawodność oprogramowania.
 • Lepsza satysfakcja klienta.
 • Zmniejszone koszty rozwoju.
 • Zwiększona wydajność i produktywność.
 • Lepsza komunikacja i współpraca między członkami zespołu.

ASPICE opiera się na V modelu, który opisuje procesy wykorzystywane w wytwarzaniu oprogramowania. Procesy są zgrupowane w 3 kategoriach ze względu na rodzaj aktywności:
 • procesy podstawowe (ACQ, SPL.2, SYS, SWE),
 • procesy organizacyjne (MAN, PIM, REU),
 • procesy wspomagające (SUP).

Jakie są poziomy ASPICE ?

ASPICE definiuje zestaw poziomów zdolności procesów, który organizacje wykorzystują do oceny swoich procesów wytwarzania oprogramowania. Poziomy te wahają się od 0-5:

 
 • Poziom 0: Podstawowy. Proces nie jest wdrożony lub nie realizuje swojego celu. Kryteria ASPICE mogą być tylko częściowo spełnione.
 • Poziom 1: Wykonywane. Wdrożony proces pozwala na osiągniecie celu i udokumentowanie projektu.
 • Poziom 2: Zarządzany. Proces w projekcie jest zarządzany (planowany, monitorowany i dostosowywany) a jego produkty wyjściowe są prawidłowo ustanowione, kontrolowane i utrzymywane.
 • Poziom 3: Ustanowiony. Zostały ustalone, wdrożone i utrzymywane cele organizacji.
 • Poziom 4: Przewidywalny. Proces osiąga przewidywalne wyniki. Pomiary procesu są zdefiniowane i wykonywane, dane są analizowane.
 • Poziom 5: Innowacje. Przewidywalny proces jest innowacyjny i udoskonalany.

Automotive SPICE to model oceny procesów, który pomaga organizacjom poprawić skuteczność i wydajność procesów wytwarzania oprogramowania.

Korzyści płynące z ASPICE to lepsza jakość, skrócony czas wprowadzania na rynek, większa satysfakcja klienta i wiele więcej. W celu uzyskania certyfikatu ASPICE organizacja przechodzi rygorystyczny proces oceny projektu. ASPICE pozwala w sposób ustandaryzowany oceniać zdolność organizacji do wydajnego dostarczania niezawodnego oprogramowania dla branży motoryzacyjnej. Ponadto, liderzy branży automotive wymagają od swoich poddostawców pokrycia standardu ASPICE.


Aby zyskać wgląd w model Automotive SPICE z perspektywy menedżera jakości, inżyniera jakości oprogramowania lub członka zespołu projektowego, który chciałby przygotować się do oceny projektu, warto wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu. Uczestnicy w jego trakcie poznają jak mogłyby wyglądać odpowiednie ulepszenie procesu.

Udostępnij ten artykuł