Obsługa bazy danych IMDS — wszystko, co powinniśmy wiedzieć

Obsługa bazy danych IMDS — wszystko, co powinniśmy wiedzieć

Rosnąca świadomość ekologiczna, zarówno pośród konsumentów, jak i samych przedsiębiorców oraz polityków, przyczynia się do rozwoju licznych instrumentów, pomagających minimalizować negatywny wpływ człowieka na otaczające nas środowisko. Coraz więcej etapów produkcji jest poddawanych kontroli za pomocą wprowadzanych norm oraz dyrektyw. Jednym z takich narzędzi jest baza danych IMDS.

Baza IMDS — co to jest?

Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych, w skrócie IMDS (od angielskiej nazwy International Material Data System) powstał w czerwcu roku 2000 jako efekt współpracy dużych koncernów motoryzacyjnych jak Audi, BMW, Daimler, Ford, Porsche, Opel, VW, Volvo oraz administratora systemu EDS (Electronic Data System — obecnie EDS zostało przejęte, a system IMDS wpiera firma Hewlett-Packard). Impulsem do jej powstania były powstające w wielu krajach przepisy prawne, regulujące recykling samochodów i zobowiązujące producentów do przekazywania pełnej wiedzy na temat użytych materiałów i składu komponentów. Szczególnie istotną rolę odegrały europejskie dyrektywy: 2000/53/WE (w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji) oraz 2005/64/WE (dotycząca homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku).

Zadaniem bazy danych IMDS jest ułatwienie w przyszłości recyklingu starych pojazdów lub ich powtórnego wprowadzenia do obiegu. W internetowej bazie danych zawarte są informacje, jakie materiały zostały użyte do wyprodukowania danego pojazdu, a także ich skład oraz zawarte substancje chemiczne. Zgłoszenie odbywa się za pomocą Karty Danych Materiałowych MDS. Dostęp do niej jest darmowy dla producentów branży samochodowej.

Baza danych IMDS służy do raportowania składu użytych komponentów oraz prześledzenia całego łańcucha dostaw — od wprowadzenia pojazdu na rynek aż po jego recykling.

Dlaczego umiejętność obsługi bazy danych IMDS jest ważna?

Znajomość obsługi bazy danych jest konieczna w przemyśle motoryzacyjnym. IMDS dostarcza informacji niezbędnych do weryfikacji, czy dany produkt jest zgodny z obowiązującymi przepisami. System jest wykorzystywany przez duże marki samochodowe USA, Europy i Japonii, a zarejestrowanych użytkowników jest już kilkaset tysięcy. Jest to ogólnoświatowy system wewnątrzbranżowy. Wprowadzenie danych do IMDS to częsty wymóg w procesie PPAP. Idea IMDS opiera się na płynnym i transparentnym przepływie informacji — każdy klient otrzymuje bezpośrednio od dostawcy informacje o dostarczonym produkcie, a żadne ogniwo w łańcuchu dostaw nie jest pominięte.

Obsługa bazy danych IMDS — czy konieczna jest instrukcja?

Do prawidłowej obsługi bazy danych IMDS potrzebna jest nie tylko podstawowa wiedza na temat  zasad obsługi i zarządzania bazą danych. Równie ważne jest zrozumienie, jak wygląda prawidłowe funkcjonowanie łańcucha MDS oraz z czego mogą wynikać różne problemy, jak np. odrzucenie MDS przez OEM lub jak interpretować ostrzeżenia dla MDS. Jeśli planujemy karierę w przemyśle motoryzacyjnym, jako osoba odpowiedzialna za dokumentację PPAP czy raportowanie i zatwierdzanie kart materiałowych MDS, warto rozważyć ukończenie szkolenia z obsługi bazy IMDS. Na szkoleniu okiem specjalistów.

Udostępnij ten artykuł