• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn
Pokolenie Z- charakterystyka nowej generacji pracowników.

Pokolenie Z- charakterystyka nowej generacji pracowników.

Pokolenie Z- charakterystyka nowej generacji pracowników. Co manager powinien wiedzieć?
Wymiana pokoleń na rynku pracy to naturalna konsekwencja zmian demograficznych. Obecnie wielu przedstawicieli milenialsów przechodzi do kadry kierowniczej, a na stanowiska juniorskie rekrutują się zoomersi. Zrozumienie charakterystyki nowej generacji pracowników to wyzwanie dla każdego managera, który chce skutecznie zarządzać zespołem i budować trwałe relacje zawodowe. Co warto wiedzieć o zarządzaniu generacją Z?


Co to jest pokolenie Z?


Pokoleniem Z, a także zoomersami, nazywamy wszystkich urodzonych między 1995 a 2012 rokiem. Dlaczego istotnie różnią się od wcześniejszych pokoleń – boomersów i milienialsów? Przede wszystkim dlatego, że są pierwszym pokoleniem w pełni wychowanym w cyfrowym świecie. Nie pamiętają, jak wyglądał świat przed globalnym i stałym dostępem do Internetu. Świat online to ich naturalne środowisko – nie tyle przedłużenie, co integralna część ich rzeczywistości.


Gen Z – ogólna charakterystyka


Pokolenie Z to cyfrowi eksperci. Wychowani w erze Internetu z łatwością uczą się najnowszych technologii i swobodnie komunikują się z osobami z całego świata. Jednak to nie wszystko. Ta generacja to w dużej mierze także pragmatycy i indywidualiści. Lubią działać na własną rękę, są przedsiębiorczy i zawsze gotowi do podjęcia inicjatywy. Zależy im na samorealizacji, a także na dbaniu o swój dobrostan, m.in. poprzez work-life balance.


Pokolenie Z na rynku pracy


Pokolenie Z odważnie podchodzi do realizacji swoich celów zawodowych. Szuka organizacji ze spójnymi wartościami, ceni jasno wyznaczone możliwości awansu i ma własne oczekiwania wobec pracy. Są to m.in.:
•    Środowisko pracy wspierające różnorodność
Zoomersi chcą pracować w firmach, które są otwarte na różnorodność. Zależy im na inkluzywnym podejściu do budowania zespołów. Chcą być otoczeni ludźmi, którzy szanują odmienne poglądy i dbają o równość pod kątem płci, pochodzenia czy wieku.
•    Możliwości rozwoju
Pokolenie Z chce znać możliwe ścieżki kariery w danej organizacji. Chcą mieć jasne cele i wiedzieć na podstawie jakich kryteriów będą oceniani. Wymagają od pracodawcy dostępu do szkoleń i wspierania ich rozwoju osobistego.
•    Work-life balance
Pokolenie Z ceni równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Ważna jest dla nich elastyczność i możliwość pracy zdalnej bądź w modelu hybrydowym. Nie godzą się na pracę po godzinach kosztem życia osobistego – chcą odpowiednio dbać o te oba obszary swojego życia.


Zarządzanie pokoleniem Z


Lider, który ma w swoim zespole przedstawicieli pokolenia Z powinien cechować się elastycznym podejściem i otwartością. Aby budować partnerskie relacje, powinien promować atmosferę wzajemnego szacunku wśród współpracowników. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?
Nowoczesne podejście do zarządzania – przywództwo oparte na współpracy, otwartości i gotowość do eksperymentowania są cechami cenionymi przez gen Z.
Praca zespołowa – zoomersi dobrze odnajdują się w pracy zespołowej, w przestrzeni, która umożliwia łatwą wymianę pomysłów.
Feedback i komunikacja – przedstawiciele pokolenia Z oczekują regularnej komunikacji i ewaluacji swojej pracy. Chętnie angażują się w dialog z przełożonymi.
Wrażliwość i empatia – zarządzanie oparte na tych wartościach budzi zaufanie wśród pracowników z generacji Z. Zależy im na poczuciu, że są częścią organizacji i mają wpływ na jej rozwój i działania.


Podsumowanie


Pokolenie Z to nowa generacja pracowników, która ma swoje własne oczekiwania wobec pracy, często odbiegające od tych, do których przywykliśmy na przestrzeni lat. Managerowie, którzy chcą efektywnie zarządzać pracownikami z tego pokolenia, powinni wziąć pod uwagę ich specyficzne potrzeby i oczekiwania. Warto postawić na otwartość w komunikacji i elastyczność oraz wartości takie jak empatia czy wrażliwość.

Udostępnij ten artykuł