• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn
Raportowanie ESG. Kogo obejmie i jak się do niego przygotować?

Raportowanie ESG. Kogo obejmie i jak się do niego przygotować?

Raportowanie ESG. Kogo obejmie i jak się do niego przygotować?

Z początkiem stycznia 2023 roku weszła w życie dyrektywa CSRD, która wprowadza nowe regulacje w raportowaniu niefinansowym. Wiele przedsiębiorstw będzie miało obowiązek informowania o swoich działaniach z zakresu ESG. Kogo dotyczą zmiany i jak się do nich przygotować?

Raport ESG pozwala organizacjom przedstawić swoje działania dotyczące kwestii środowiskowych (ang. Environmental), społecznej odpowiedzialności (ang. Social) oraz ładu korporacyjnego (ang. Corporate Governance).

Kto musi raportować?

Raporty dotyczące ESG zaczną funkcjonować od 1 stycznia 2024 r. Na początek nowym obowiązkiem objęte zostaną duże przedsiębiorstwa oraz spółki notowane na giełdzie, które osiągają przychody w wysokości powyżej 170 mln zł netto rocznie) oraz posiadają roczną sumę bilansową (aktywa i pasywa) na kwotę 85 mln zł.

W kolejnych latach grupa przedsiębiorstw zobligowanych do raportowania, będzie się zwiększać, a w 2026 roku obowiązek będzie dotyczyć już wszystkich spółek działających na terenie Unii Europejskiej. Warto więc zainteresować się kwestią tworzenia raportów odpowiednio wcześnie, aby móc zapoznać się z wymaganiami, zaplanować dokument oraz wdrożyć strategię ESG.

Jakie informacje powinny znaleźć się w raporcie?

Przygotowanie dokumentu stanowi duże wyzwanie dla przedsiębiorcy. Należy m.in. określić, w jaki sposób firma zarządza kwestiami związanymi z ryzykiem klimatycznym, przedstawić strategię działań wraz z opisem ryzyk i szans, a także wskazać cele i sposoby mierzenia ich realizacji. Wszystkie raporty mają zostać przygotowane cyfrowo według jednolitego schematu. Zapewni to możliwość ich łatwego porównywania oraz gromadzenia.

Dowiedz się więcej o ESG w ramach szkolenia

Chcesz wdrożyć strategię ESG w swojej firmie i odpowiednio nią zarządzać? Zapoznaj się z programem Strategia ESG w organizacji – obowiązki związane z raportowaniem niefinansowym dla firm w latach 2023-2026. Udział w szkoleniu pozwoli Ci zrozumieć, czym jest ESG i jak odpowiadać na wyzwania, które stawia organizacji. Dowiesz się także, jak przygotować się do składania raportów niefinansowych zgodnie z nowymi regulacjami.

Podsumowanie

Odpowiednie zarządzanie kwestiami związanymi z ESG przynosi wiele korzyści dla firm. Działania prowadzone w tym zakresie wpływają na funkcjonowanie organizacji i coraz częściej stanowią ważne kryterium oceny dla inwestorów, którzy chcą wiedzieć, jak firmy radzą sobie z odpowiedzialnością społeczną i ryzykiem klimatycznym. Im szybciej zaimplementujesz strategię ESG w swojej organizacji, tym więcej zyskasz.

Udostępnij ten artykuł