• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn
Świat BANI. Czym jest i jak się w nim odnaleźć?

Świat BANI. Czym jest i jak się w nim odnaleźć?

Dotychczas podstawową koncepcją pomagającą liderom i organizacjom w zarządzaniu i planowaniu strategicznym we współczesnym środowisku biznesowym była VUCA. Opisywała ona cztery kluczowe cechy świata, w którym żyjemy: zmienność (volatility), niepewność (uncertainty), złożoność (complexity) i niejednoznaczność (ambiguity). Jednakże, w obliczu coraz większych wyzwań, pojawia się nowy akronim – BANI, który rzuca światło na jeszcze bardziej skomplikowane i trudne do przewidzenia aspekty współczesnego świata. W tym artykule zgłębimy, czym jest świat BANI, skąd wzięło się to pojęcie i jak możemy odnaleźć się w jego realiach.

Co to jest BANI?

BANI to akronim, który opisuje charakterystykę świata, w którym żyjemy:
- Brittleness (kruchość): wskazuje na systemy i struktury, które mogą łatwo załamać się pod wpływem zewnętrznych stresów.
- Anxiety (niepokój): odnosi się do powszechnego uczucia niepewności i obaw dotyczących przyszłości.
- Non-linearity (nieliniowość): podkreśla, że przyczyny i skutki nie zawsze są oczywiste lub bezpośrednie, co sprawia, że przewidywanie jest trudne.
- Incomprehensibility (niezrozumiałość): oznacza, że świat staje się coraz trudniejszy do zrozumienia i interpretacji.

Skąd wzięło się pojęcie BANI?

Termin BANI został zaproponowany przez Jamaisa Cascio w 2020 roku jako rozwinięcie i uzupełnienie wcześniejszego modelu VUCA, by lepiej odzwierciedlić nasilające się wyzwania współczesności. Wskazuje na potrzebę nowego podejścia do zarządzania i liderowania, które uwzględnia te unikalne cechy.

Różnice między światem BANI a VUCA

Chociaż obie koncepcje opisują złożoność i nieprzewidywalność otoczenia, w którym działamy, istnieją między nimi istotne różnice:

VUCA koncentruje się na zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności jako ogólnych cechach środowiska. BANI natomiast podkreśla bardziej szczegółowe i subiektywne aspekty, takie jak kruchość, niepokój, nieliniowość i niezrozumiałość.

Podczas gdy VUCA zaleca strategie takie jak elastyczność, planowanie scenariuszowe i przywództwo adaptacyjne, BANI sugeruje, że potrzebne są bardziej zintegrowane podejścia, które obejmują empatię, odporność, a także gotowość do akceptowania nieliniowości i nieprzewidywalności zmian.

Jak odnaleźć się w świecie BANI?

Aby odnaleźć się w świecie BANI, kluczowe jest przyjęcie strategii, które pomogą nam radzić sobie z niepewnością i zmiennością:

1. Zwiększanie odporności psychicznej – budowanie zarówno osobistej, jak i organizacyjnej odporności pozwala lepiej reagować na kryzysy i nieoczekiwane zmiany.

2. Zarządzanie niepokojem – techniki mindfulness, medytacja i dbałość o dobre relacje pomagają w zachowaniu równowagi psychicznej.

3. Adaptacyjne myślenie – rozwijanie umiejętności adaptacyjnego myślenia, akceptacja nieliniowości zjawisk i gotowość na zmiany są niezwykle istotne.

4. Rozwój umiejętności interpretacji – krytyczne myślenie i ciągła edukacja pozwalają na lepsze zrozumienie i interpretację skomplikowanych informacji.

5. Empatia i współpraca – współpraca i budowanie relacji opartych na empatii ułatwiają wspólne pokonywanie wyzwań.

Podsumowanie

Świat BANI wymaga od nas nowego podejścia do życia i pracy. Przyjmując strategie oparte na odporności, adaptacji i współpracy, możemy nie tylko przetrwać w niepewnych czasach, ale również odnaleźć drogę do rozwoju i sukcesu. Kluczem jest ciągła edukacja, otwartość na zmiany i gotowość do podejmowania działań, które są zgodne z dynamicznie zmieniającym się środowiskiem. W świecie BANI elastyczność i zdolność do szybkiego dostosowywania się do nowych warunków stanowią fundamenty sukcesu zarówno na poziomie osobistym, jak i organizacyjnym.

Udostępnij ten artykuł