Wczoraj kolega, dziś szef — jak zbudować autorytet po objęciu nowego stanowiska?

Wczoraj kolega, dziś szef — jak zbudować autorytet po objęciu nowego stanowiska?

Podjęcie pracy jako nowy lider zespołu nigdy nie jest łatwe. Zwłaszcza jeśli nasi podwładni jeszcze nie tak dawno byli nam równi stopniem. Co za tym idzie, nasi dawni koledzy mogą mieć trudności w przyjmowaniu od nas poleceń, a my z kolei ze skutecznym wyegzekwowaniem ich wykonania. Jak sprawić, by dotychczasowe relacje nie storpedowały naszej kariery tuż po awansie?

Czym jest autorytet?

Zanim przejdziemy do kwestii, jak budować swój autorytet w oczach członków zespołu, warto sobie powiedzieć, czym on tak właściwie jest. Nie jednej, uniwersalnej definicji autorytetu. Wg popularnego podziału H. Faloy’a istnieją dwa rodzaje autorytetu: formalny i osobisty.

Obejmując stanowisko zwierzchnika, niejako automatycznie zyskujemy autorytet formalny, wynikający ze sprawowanej władzy. Jednak tym tak naprawdę pożądanym przez osoby kierownicze typem autorytetu jest autorytet osobisty, czyli szacunek i respekt, którym pracownicy darzą swojego szefa. Ten rodzaj autorytetu jest zdecydowanie trudniejszy do uzyskania. Zwłaszcza gdy dotyczy sytuacji, gdzie musimy przewodzić swoim kolegom, z którymi dotychczas wspólnie narzekaliśmy na firmę czy prezesa.

Budząc zaufanie w naszych pracownikach, możemy być pewni, że wykonają oni nasze polecenia bez zastrzeżeń — nie ze strachu, lecz z przekonania o ich słuszności. Stworzenie takiej relacji, gdzie nasze decyzje nie będą kwestionowane, lecz przyjmowane bez oporu, wymaga jednak wiele czasu i pracy.

Jak sprostać wyzwaniu jako nowy menedżer?

Jeśli nagle awansowaliśmy i zostaliśmy menedżerem w naszym dotychczasowym zespole, a do tego nigdy do tej pory nie pracowaliśmy na kierowniczym stanowisku, nasze zadanie jest podwójnie trudne. Warto w takiej sytuacji zorientować pod kątem szkolenia pod okiem specjalistów i zapoznać się z technikami stosowanymi jako menedżer zespołu.

W sytuacji, gdy po wewnętrznym awansie możemy być wręcz postrzegani przez dotychczasowych kolegów z pracy jako „zdrajcy”, w pierwszej kolejności powinniśmy zacząć od ułożenia na nowo dotychczasowych relacji. Przede wszystkim trzeba jasno wyznaczyć granice — w pracy należy zachować profesjonalizm i nie pozwalać sobie na zbytnio poufałe zachowanie, ale nowe stanowisko nie powinno wpływać na relacje na gruncie prywatnym.

Jako świeżo upieczony menedżer mamy z jednej strony zadanie trudniejsze niż osoba zatrudniona z zewnątrz, bo na początku musimy się zmierzyć z zazdrością kolegów czy też z podważaniem naszych kompetencji lub lekceważeniem poleceń. Z drugiej strony jednak znajomość zespołu i warunków pracy daje nam przewagę, pozwalając wykorzystać maksymalnie potencjał naszych pracowników.

Budowanie autorytetu — złote zasady

Budowanie swojej pozycji w zespole i cieszenie się autorytetem swoich podwładnych to długotrwały proces. Jednak konsekwentne dążenie do celu pozwoli nam zbudować naszą pozycję lidera i pozyskać szacunek swojego zespołu.

Dobra komunikacja w zespole

Sprawny przepływ informacji to podstawa udanej współpracy. Przekazując polecenia członkom swojego zespołu, lider powinien wyrażać się precyzyjnie i klarownie, by wszyscy wiedzieli, czego się od nich oczekuje. Dobry menedżer potrafi także słuchać swoich ludzi i szybko odpowiadać na ich pytanie. Warto na samym początku ustalić optymalny kanał komunikacji, który odpowiada większości.

Opanowanie i zimna krew w każdej sytuacji

W momencie kryzysu to na właśnie na liderze leży główny ciężar odpowiedzialności. Do jego zadań należy przejęcie sterów i opanowanie sytuacji. Pracownicy powinni mieć poczucie, że w razie potrzeby mogą polegać na swoim kierowniku. Niedopuszczalne jest także podnoszenie głosu czy inne formy wyładowywania złości na swoich podwładnych.

Stworzenie pozytywnej atmosfery w pracy

Rola lidera łączy się po części z byciem mentorem dla swojego zespołu. Zapewniając swoim pracownikom wsparcie i odpowiednie środowisko do rozwoju, motywujemy ich do działania.

Wykazywanie się doświadczeniem i kompetencjami adekwatnymi do pełnionego stanowiska

Nie zdobędziemy szacunku swojego zespołu, jeśli nie udowodnimy, że dysponujemy odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą, by nim przewodzić. Do zadań lidera należy między innymi służenie pomocą w razie potrzeby i udzielanie rad, jeśli pojawią się trudności. Warto w takich sytuacjach nawiązywać do historii z własnego doświadczenia — pomaga to budować wizerunek kompetentnej osoby, która wie, co robi.

Udostępnij ten artykuł