• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn
Wyzwania dla HR na 2024 rok

Wyzwania dla HR na 2024 rok

Zadania działów HR w organizacjach ciągle ewoluują. Rok 2024 przyniesie kolejne wyzwania, które wynikają ze zmian, jakie zachodzą w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym organizacji. Jakich trendów i wyzwań można się spodziewać w nadchodzącym roku i jak się z nimi zmierzyć?

Wyzwania związane z otoczeniem zewnętrznym

Inflacja i wzrost kosztów pracy – utrzymująca się inflacja i rosnące koszty pracy stwarzają presję na podwyżki wynagrodzeń, co w przypadku braku realizacji może skutkować większą rotacją pracowników. Ich utrzymanie w firmie może przysporzyć trudności.

Zmiany technologiczne – rosnąca automatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji może nie tylko powodować redukcję stanowisk w niektórych branżach, ale także powstanie nowych zespołów, wykorzystujących nowe technologie. AI otwiera także dotychczas nieosiągalne możliwości dla rekrutacji, dlatego warto na bieżąco śledzić dostępne narzędzia i uczyć się ich obsługi.

Wielopokoleniowość – wśród osób aktywnych zawodowo mamy obecnie przedstawicieli trzech silnie zróżnicowanych pokoleń. Oczekiwania pracowników z różnych pokoleń różnią się od siebie, a integracja wielopokoleniowych zespołów i opracowanie skutecznej komunikacji wewnętrznej wymagają wiele pracy.

Wyzwania wewnętrzne związane z organizacją

Zapewnienie pracownikom dobrego samopoczucia – coraz silniej rysuje się trend inwestowania w narzędzia wspierające zdrowie psychiczne pracowników organizacji. Wyzwaniem jest zapewnienie pracownikom równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, jak i oferowanie im szerokich możliwości rozwoju.

Zarządzanie talentami – znalezienie i utrzymanie najlepszych pracowników w organizacji będzie coraz trudniejszym zadaniem, zwłaszcza w przypadku pokolenia Z, otwartego na częste zmiany pracodawców. Kluczowe będzie wspieranie rozwoju pracowników wewnątrz organizacji i oferowanie im klarownej oraz atrakcyjnej ścieżki kariery.

Wspieranie różnorodności, dostępności i inkluzywności – organizacje intensyfikują działania na rzecz tworzenia inkluzywnych środowisk pracy, uwzględniających zróżnicowanie wewnątrz zespołów pod względem kulturowym, etnicznym czy płciowym. Działania HR-u powinny wspierać politykę równych szans oraz wzmacniać integrację wśród pracowników.

Jak sprostać wyzwaniom?

Aby sprostać tym wyzwaniom, działy HR powinny:

  Stawiać na innowacje – wdrażać nowe technologie i rozwiązania, które pomogą im w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

  Być świadomymi trendów – śledzić najnowsze trendy w branży HR, aby być przygotowanym na przyszłość.

  Budować współpracę – współpracować z innymi działami w organizacji, aby tworzyć spójną strategię HR.

Oto kilka przykładów działań, które firmy mogą podjąć:

  Firmy mogą rozważyć wprowadzenie nowych świadczeń, takich jak pomoc w opłacaniu opieki nad dziećmi lub opieki zdrowotnej – szczególnie w kontekście zdrowia psychicznego.

W zakresie dobrego samopoczucia pracowników firmy mogą także wprowadzić programy promujące zdrowie psychiczne, takie jak tematyczne szkolenia dla pracowników lub oferty wsparcia psychologicznego. Mogą również wprowadzić elastyczne godziny pracy lub możliwości pracy zdalnej, aby zapewnić pracownikom większą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

  Aby prawidłowo zarządzać talentami, firmy mogą wdrożyć programy mentoringowe lub coachingowe i w ten sposób wspierać rozwój pracowników. Mogą również wprowadzić różne formy nagradzania pracowników za osiągnięte wyniki, aby podnieść ich zaangażowanie i motywację do pracy.

  Warto pomyśleć także o promocji różnorodności i inkluzywności, aby stworzyć środowisko pracy, w którym każdy czuje się szanowany i doceniony.

Podsumowując, wyzwania dla HR na 2024 rok będą wymagać od działów HR elastyczności, innowacyjności i współpracy. Ważne jest, aby każda firma indywidualnie przeanalizowała wyzwania, przed którymi stoi, i określiła, jakie działania podejmie, aby im sprostać.

Udostępnij ten artykuł