• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn
Odkryj różne style kierowania i wybierz odpowiedni dla Twojego zespołu

Odkryj różne style kierowania i wybierz odpowiedni dla Twojego zespołu

W świecie zarządzania i przywództwa spotykamy wiele różnych stylów kierowania. Ich odpowiednie zastosowanie może wpływać na efektywność zespołu oraz satysfakcję i zaangażowanie pracowników. W tym artykule przyjrzymy się czterem popularnym stylom kierowania: instruktażowemu, konsultacyjnemu, wspierającemu i coachingowemu. 

 Instruktażowy styl kierowania – jasne wytyczne i kontrola

Instruktażowy styl kierowania, jak sama nazwa wskazuje, skupia się na dostarczaniu jasnych wytycznych i instrukcji pracownikom. Lider podejmuje decyzje samodzielnie i oczekuje, że pracownicy będą ściśle przestrzegać wytycznych. 

 Cechy:

 • Wyraźne wytyczne: Lider dostarcza precyzyjne instrukcje dotyczące sposobu wykonania zadań.
 • Kontrola i nadzór: Lider monitoruje postępy pracowników, sprawdzając, czy zadania wykonywane są zgodnie z ustalonymi wytycznymi.
 • Brak dużej autonomii: Pracownicy mają ograniczoną swobodę podejmowania decyzji, a lider zachowuje pełną kontrolę nad procesem.

Instruktażowy styl kierowania może być szczególnie skuteczny w sytuacjach, gdy zadania są jednoznaczne i wymagają precyzji, jednakże, może ograniczać kreatywność pracowników i nie uwzględniać ich perspektyw.

Konsultacyjny styl kierowania – uwzględnianie opinii i współpraca

Konsultacyjny styl kierowania zakłada angażowanie pracowników poprzez uwzględnianie ich opinii i pomysłów w procesie podejmowania decyzji. 

Cechy:

 • Angażowanie pracowników: Lider zapewnia pracownikom możliwość wyrażenia swoich opinii i sugestii dotyczących podejmowanych decyzji.
 • Współpraca i dialog: Lider zachęca do współpracy, dialogu i poszukiwania wspólnych rozwiązań.
 • Decyzje oparte na konsensusie: Lider dąży do osiągnięcia konsensusu w zespole, uwzględniając różnorodne perspektywy.

Konsultacyjny styl kierowania sprzyja zaangażowaniu pracowników, umożliwia uwzględnianie ich wiedzy i doświadczenia. To podejście szczególnie skuteczne w sytuacjach, które wymagają kreatywności i różnorodnych perspektyw. 

Wspierający styl kierowania – mentorowanie i rozwój

Wspierający styl kierowania skupia się na rozwoju pracowników, inspirując ich do osiągania pełnego potencjału. 

Cechy:

 • Indywidualne wsparcie: Lider angażuje się w indywidualne relacje z pracownikami, wspierając ich w rozwoju i osiąganiu celów.
 • Motywacja i zaangażowanie: Lider inspiruje i motywuje pracowników, angażując ich w cele organizacji.
 • Delegowanie i autonomia: Lider udziela pracownikom autonomii w podejmowaniu decyzji i wykonywaniu zadań.

Wspierający styl kierowania sprzyja rozwojowi pracowników, budowaniu zaufania i tworzeniu silnego zespołu. To podejście szczególnie skuteczne w sytuacjach, które wymagają rozwoju umiejętności pracowników i długotrwałych relacji.

Coachingowy styl kierowania – wsparcie w osiąganiu celów

Coachingowy styl kierowania koncentruje się na procesie coachingowym i wspieraniu pracowników w osiąganiu ich celów.

Cechy:

 • Pytania i refleksja: Lider wykorzystuje pytania, aby pomóc pracownikom w odkrywaniu i realizacji swoich celów.
 • Aktywne słuchanie: Lider słucha uważnie pracowników, umożliwiając im wyrażanie swoich myśli i pomysłów.
 • Wsparcie i rozwój: Lider wspiera pracowników w opracowywaniu planów działania i przekraczaniu ograniczeń.

Coachingowy styl kierowania pomaga w rozwoju umiejętności pracowników, stymuluje kreatywność i samodzielność. To podejście szczególnie skuteczne w sytuacjach, w których istnieje potrzeba rozwoju umiejętności i osiągania wysokich wyników.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniego stylu kierowania ma kluczowe znaczenie dla skuteczności lidera i zespołu. Ważne jest, aby liderzy elastycznie dostosowywali swoje podejście do indywidualnych potrzeb pracowników i kontekstu organizacyjnego. Kombinacja różnych stylów kierowania może przynieść najlepsze rezultaty dla zespołu i organizacji. Nabądź umiejętności, które pozwolą Ci osiągać z Twoim zespołem ponadprzeciętne wyniki uczestnicząc w warsztatach.

Udostępnij ten artykuł