• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Skuteczny szef. Szczęśliwy zespół

szkolenie otwarte/zamknięte

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności z zakresu kompetencji menedżerskich. Ze szkolenia skorzystają zarówno osoby stawiające pierwsze kroki w kierowaniu zespołem, jak również bardziej doświadczeni menedżerowie.

Szkolenie pozwala trenować praktyczne umiejętności w obszarach budowania i rozwoju zespołu, motywacji, delegowania i  komunikacji. Szkolenie uwzględnia również elementy coachingu jako inspiracji do wykorzystania w zespole oraz model kolorów osobowości.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Uczestnicy poznają najważniejsze kompetencje skutecznego lidera, zachowania rozwijające poszczególnych pracowników i zespół jako całość.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak dobrać członków Zespołu dla zapewnienia realizacji zadań.
 • Uczestnicy będą potrafili delegować zadań i je egzekwować.
 • Zdobędą wiedzę i praktyczne wskazówki w zakresie motywowania, inspirowania i angażowania zespołu oraz będą potrafili rozpoznać najważniejsze potrzeby i motywatory poszczególnych pracowników.
 • Będą potrafili rozpoznawać style komunikacji i reagować na nie.
 • Będą mieli okazje poznaĆ i przećwiczyć model udzielania informacji zwrotnej.

PROGRAM SZKOLENIA: Skuteczny szef. Szczęśliwy zespół

1. Skuteczny szef – zachowania, kompetencje:

 • Ja jako lider – czyli kto?
 • Trzy obszary odpowiedzialności lidera (wg J. Adaira).
 • Formalne i nieformalne źródła autorytetu.

2. Budowanie i rozwój Zespołu:

 • Fazy tworzenia zespołu: model Tuckmana.
 • Style kierowania pracownikami:
 • instruktażowy,
 • konsultacyjny,
 • wspierający,
 • coachingowy.

3. Etapy rozwoju pracownika: koncepcja zarządzania sytuacyjnego Blancharda.

4. Delegowanie zadań jako element rozwoju i motywacji:

 • Podstawowe elementy delegowania i etapy.
 • Przydatne techniki.
 • Trudności i błędy w delegowaniu – jak sobie z nimi poradzić i czego unikać.

3. Komunikacja w Zespole, jak być zrozumianym i rozumieć innych:

 • Komunikacja dopasowana do osobowości: model kolorów.
 • Style komunikacji: asertywny, agresywny, uległy, bierno - agresywny.
 • Komunikat „ja” – komunikat „ty”.
 • Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej.
 • Wybrane techniki coachingowe jako narzędzie do budowania odpowiedzialności i zaangażowania: słuchanie, zadawanie pytań, model GROW.

4. Motywacja zespołu:

 • Mechanizmy motywowania ludzi
 • Koncepcje motywacji w służbie liderowi – które warto znać a które stosować:
 • Motywacja 3.0.
 • Cechy efektywnie działającego Zespołu.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

SYLWETKA TRENERA

Z wykształcenia inżynier, humanista i pedagog. Z pasji: naukowiec i towarzysz człowieka. Posiada podwójną europejską akredytację: Program managera IPMA (International Project Management Association) oraz coacha i mentora EMCC EIA (Mentoring and Coaching). Jest również certyfikowanym moderatorem metody Design Thinking oraz asesorem Assessment Centre & Development Centre

Na co dzień kierownik HR Biznes Partner, trener biznesu, mentor i lider projektów. Od ponad 20 lat związana z branżą motoryzacją, gdzie realizuje zadania z obszaru twardego i miękkiego HR na poziomie operacyjnym i strategicznym. Od wielu lat z satysfakcją podejmuje zadania w zakresie: projektowania, wdrażania i ewaluacji a także ciągłego doskonalenia procesów, systemów i narzędzi. Współtworzyła system kwalifikacji operatorów produkcji.
Potrafi rozwijać ludzi i sprawiać, że osiągają sukcesy. Zrealizowała wiele autorskich projektów: lokalnych i międzynarodowych w obszarze doskonalenia umiejętności, standardów pracy w motoryzacji i rozwoju talentów. Jako jedna z pierwszych kobiet w Polsce zbudowała Produkcyjny Obszar Szkoleniowy oraz Wewnętrzną Akademię.
Jako wyraz uznania dla rezultatów swojej pracy, odebrała 5-krotnie tytuł Laureata w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy. Dwukrotnie otrzymała Dyplom Programu Edukacji Profesjonalnej PEP HR nadany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.Wybierz termin szkolenia

cena 1 800,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1700,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane