• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn
ONBOARDING- modne hasło czy realna potrzeba przedsiębiorstw?

ONBOARDING- modne hasło czy realna potrzeba przedsiębiorstw?

 
Na podstawie wieloletniego doświadczenia stwierdzam, że kluczowym wyzwaniem, z którym borykają się dziś przedsiębiorstwa, głównie produkcyjne, jest odpowiedź na pytania jak pozyskać i przede wszystkim zatrzymać pracownika oraz jak mu pomóc sprawnie nabyć nowe, potrzebne umiejętności na stanowisku pracy. Często ten etap bagatelizujemy i nie poświęcamy mu należytej uwagi. Skupiamy się na wydajności, jakości, celach do osiągnięcia, etc. Oczywiście jest to ważne, ale zapominamy, że to wszystko możemy osiągnąć (lub nie) dzięki naszym pracownikom, z perspektywy których ten pierwszy etap w nowym otoczeniu jest bardzo często decydujący o pozostaniu w firmie. Przy braku profesjonalnego podejścia możemy stracić pracowników z potencjałem, którzy jeszcze nie zdążyli rozwinąć skrzydeł.  Wyzwanie utrzymania pracownika staje się jeszcze większe, jeśli weźmiemy także pod uwagę pokolenie osób wchodzących na rynek pracy oraz mających swoje oczekiwania i wymagania. Zatrudnianie i zwalnianie jest kosztowne. Mogą to być setki tysięcy złotych rocznie, a bywa i więcej.
 
 Powstaje pytanie jak stawić czoła tym wyzwaniom? Jak skutecznie wdrożyć onboarding?

Specyfika branży oraz sytuacja konkretnego przedsiębiorstwa, wymusza indywidualne podejście do tego procesu. Bardzo przydaje się tutaj doświadczenie z wdrażania zmian w firmach. 

Proces wdrożenia onboargingu w praktyce.
 
Aby zobrazować znaczenie procesu onboardingu podzielę się moimi doświadczeniami z wdrażania go w przedsiębiorstwie produkującym meble tapicerowane. Wielkość firmy to ok. 1300 pracowników. Po dokładnym zbadaniu sytuacji wyjściowej i zrozumieniu wyzwań i potrzeb, naszkicowaliśmy proces składający się z 4 etapów. 
 
1. Pierwszym etapem realizacji projektu, był wybór nauczycieli. Funkcja nauczyciela w tej konkretnej firmie sprowadza się nie tylko do roli kolegi (buddy) mającego zaopiekować się nowym pracownikiem w pierwszych dniach po zatrudnieniu, ale przede wszystkim zadbać o skuteczne dalsze wdrożenie, gdzie kluczowe jest sprawne nabycie nowych, wymaganych umiejętności na stanowisku pracy. Nauczyciele zostali wybrani we wcześniejszym procesie rekrutacji wewnętrznej. Osoby te zostały od razu zaangażowane w pracę nad analizą obecnego procesu wdrażania nowych pracowników, a następnie zdefiniowania jego kształtu docelowego. 
 
2. Etap drugi polegał na określeniu i zrozumieniu roli oraz zadań nauczyciela, a następnie przetrenowaniu konkretnych umiejętności. 
 
3. W trzecim etapie podczas warsztatów uczestnicy poznawali skuteczne metody uczenia dorosłych w warunkach przemysłowych. Wszystko to odbywało się podczas normalnej produkcji seryjnej. W kolejnym kroku skoncentrowaliśmy się na trenowaniu umiejętności nauczania dorosłych w warunkach zakładowych. Nauczyciele nabywali i rozwijali umiejętności skutecznego wdrażania nowozatrudnionych.  W tym celu wybrane zostały obszary produkcyjne, stanowiska, potrzebne narzędzia. Uczestnicy projektu trenowali nauczenie konkretnych czynności swoich kolegów z innych obszarów produkcyjnych, a następnie analizowali swoje zachowania i otrzymywali cenne wskazówki do doskonalenia. 
 
4. Czwarty etap przebiega w formie coachingu „on the job”. Polega na wsparciu nauczycieli i pracowników wdrażających nowych kolegów w ich praktycznych działaniach. Największym wyzwaniem projektu jest  korygowanie złych nawyków, ustabilizowanie, osadzenie się nowego podejścia w kulturze organizacyjnej. W tej kluczowej fazie ważne jest skupienie się w dalszym ciągu na procesie, a nie na wyniku rozumianym m.in. jako zmniejszenie rotacji lecz jako zwiększenie wskaźnika retencji. 
 
Należy zwrócić uwagę na istotną rolę, jaką odgrywa coach wewnętrzny oraz zaangażowanie zarządu w sukcesie projektu wdrożenia onboardingu w organizacji. Są to niektóre z czynników sukcesu, które okazują się ważne przy wdrożeniu tego projektu, zarządzanego jak normalnym procesem zmiany.
 
 
Marek Cupiał
Trener, konsultant, coach SGP- Training & Consulting

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym "ONBOARDING- Skuteczny proces adaptacji i wdrażania nowego pracownika".
Podczas szkolenia z onboardingu uczestnicy nie tylko przetrenują pożądane zachowania/sytuacje onboardingowe, ale także zyskają odpowiedzi na pytanie jak skutecznie wdrożyć ten proces u siebie w firmie.

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami wdrożenia onboardingu w swojej firmie, wymianą doświadczeń, zapraszamy do kontaktu.

Udostępnij ten artykuł