• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie ONBOARDING- Skuteczny proces adaptacji i wdrażania nowego pracownika

szkolenie zamknięte

przetrenujesz pożądane zachowania/sytuacje onboardingowe, otrzymasz odpowiedzi na pytania jak skutecznie wdrożyć ten proces u siebie w firmie.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu??
 
Tematyka szkolenia z onboardingu odpowiada na dzisiejsze wyzwania z jakimi borykają się pracodawcy, mianowicie jak pozyskać i przede wszystkim zatrzymać pracownika oraz jak mu pomóc efektywnie nabyć nowe, potrzebne umiejętności na stanowisku pracy. Często ten etap bagatelizujemy i nie poświęcamy mu należytej uwagi. Skupiamy się na wydajności, jakości, celach do osiągnięcia, etc. i to jest ważne, ale zapominamy, że to wszystko możemy osiągnąć (lub nie) dzięki naszym pracownikom, z perspektywy których ten pierwszy etap w nowym otoczeniu jest bardzo często decydujący o pozostaniu
w firmie.
Przy braku profesjonalnego podejścia możemy stracić pracowników z potencjałem, którzy jeszcze nie zdążyli rozwinąć skrzydeł.  Wyzwanie utrzymania pracownika staje się jeszcze bardziej większe, jeśli weźmiemy także pod uwagę pokolenie osób wchodzących na rynek pracy oraz mających swoje oczekiwania i wymagania.
Zatrudnianie i zwalnianie jest kosztowne. Mogą to być setki tysięcy złotych rocznie
a bywa i więcej.
 
Grupa docelowa
HR, HR BP
Kierownicy produkcji
Zarządzający 
Nauczyciele, opiekunowie nowych pracowników
Brygadziści 
Teamliderzy
 
Korzyści
Szkolenie jest:
  • inspiracją do przyjrzenia się temu procesowi we własnym przedsiębiorstwie,
  • okazją do przetrenowania pożądanych zachowań/sytuacji onboardingowych
  • mozliwością uzyskania podpowiedzi na pytanie jak skutecznie wdrożyć ten proces u siebie w firmie.
Każdy z uczestników będzie miał możliwość przeprowadzić indywidualną rozmowę konsultacyjną z coachem w zakresie onboradingu oraz innych problemów związanych z zarządzaniem na produkcji.  
 
 
Cele 
Uczestnicy:
poznają etapy i wyzwania związane z procesem onboardingu
przeanalizują i naszkicują elementy onboardingu w swojej firmie
uzyskają wiedzę n.t. uczenia dorosłych
poznają skuteczne, sprawdzone metody nauczania w warunkach przemysłowych 
przetrenują zdobytą wiedzę
zidentyfikują i rozwiążą problemy dot. wdrożenia nowego pracownika oraz innych wyzwań produkcyjnych
wezmą udział w indywidualnych rozmowach coachingowych (opcja na życzenie)
 
Metodyka szkolenia
mini wykłady
ćwiczenia
scenki sytuacyjne
case study
dyskusja moderowana
rozmowy coachingowe
filmiki
prace w interdyscyplinarnych grupach
 
Udział Części teoretycznej/praktycznej
25% część teoretyczna, 75% część praktyczna
 
Opcjonalnie: Przed szkoleniem uczestnicy przygotowują czynność/umiejętność, w której czują się dobrze i w zakresie której będą mogli udoskonalić swoje metody uczenia dorosłych.
Ćwiczenie wprowadzające w trening
Poznanie się uczestników
Cele, treści, zasady współpracy
Oczekiwania uczestników

PROGRAM SZKOLENIA: Skuteczny proces adaptacji i wdrażania nowego pracownika

 
Moduł 1: Proces onbordingu.
Onboarding: czym jest? 
Koszty nieskutecznego onboardingu
Korzyści z onboardingu
Wskaźniki onboardingowe
Etapy wdrożenia onaboardingu
Onboarding proaktywny i pasywny
Osoby zaangażowane w proces onboardingu i ich rola
Wskaźniki skuteczności dla Nauczyciela
Najważniejsze powody odejść nowozatrudnionych pracowników
Proces onboardingu w mojej firmie. Analiza wąskich gardeł.
Wypracowanie szkicu docelowego, realnego procesu onboardingu w swoim obszarze
Narzędzia wspierające proces onboardingu
Checklisty i ich konstruowanie
Stres w nowym miejscu pracy oraz czynniki emocjonalne
Monitorowanie i ewaluacja procesu onboardingu
Jak wdrożyć onboarding? Dobre praktyki
 
Moduł 2: Rola i umiejętności nauczyciela/trenera. Trening.
AUTORYTET nauczyciela/trenera
Niepożądane, demotywujące zachowania nauczyciela
Umiejętności skutecznego nauczyciela
Rodzaje rozmów z pracownikiem podczas onboardingu
Struktura rozmów feedbackowych i innych
Uczenie dorosłych
o Specyfika uczenia się dorosłych
o Bariery w uczeniu się dorosłych
o Warunki sprzyjające uczeniu się
o Jak ludzie zapamiętują?
Komunikacja z nowym pracownikiem
Prowadzenie rozmowy z pracownikiem na produkcji - filmik
Co motywuje, a co demotywuje nowego pracownika?
Trening prowadzenia rozmów z nowozatrudnionymi oraz rozwiązywania bieżących problemów (na bazie kejsów uczestników)
Najczęstsze błędy w procesie onboardingu i jak ich uniknąć
 
Moduł 3: Trening uczenia dorosłych
Jak się uczymy najefektywniej?
Cykl Kolba w uczeniu dorosłych
4 kroki instruktażu wg metody najefektywniejszej metody uczenia w warunkach przemysłowych
Instruktaż przy operacjach mało powtarzalnych i niecyklicznych 
Najczęściej popełniane błędy przez nauczyciela
Przygotowanie się do instruktażu (kroki – wskazówki – przyczyny)
Praktyczne ćwiczenia/trening uczenia dorosłych różnych, praktycznych umiejętności  
Typologia osobowości u nowozatrudnionych 
o Charakterystyka typologii
o Jak rozpoznawać?
o Jak uczyć / komunikować się z poszczególnymi typami?
Feedback i podsumowanie szkolenia


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?