• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn
SMED – metoda skracania czasów przezbrojeń maszyn i urządzeń

SMED – metoda skracania czasów przezbrojeń maszyn i urządzeń

Skracanie czasów przezbrojeń maszyn i urządzeń istotnie wpływa na efektywne zarządzanie produkcją. Proces ten, znany jako Single-Minute Exchange of Die (SMED), stanowi ważne narzędzie w dążeniu do eliminacji strat czasowych, zwiększenia elastyczności produkcji i poprawy konkurencyjności firmy. W tym artykule przyjrzymy się, czym jest SMED i przedstawimy etapy i korzyści wdrożenia tej metody w przedsiębiorstwie.

Czym jest metoda SMED?

SMED to koncepcja stworzona przez japońskiego inżyniera Shigeo Shingo, której głównym celem jest redukcja czasu potrzebnego do zmiany procesu produkcyjnego z ostatniego wyprodukowanego elementu jednego produktu na pierwszy wyprodukowany element innego produktu. Metoda SMED polega na skróceniu tego procesu do absolutnego minimum, maksymalnie do 10 minut.

Dlaczego warto wdrożyć SMED?

1. Zwiększenie elastyczności produkcji

Skracanie czasów przezbrojeń umożliwia przedsiębiorstwom produkcję mniejszych partii produktów. Dzięki temu firma może szybciej reagować na zmieniające się potrzeby klientów, wprowadzać nowe produkty na rynek i dostosowywać się do zmian w popycie.

2. Redukcja kosztów produkcji

Długie czasy przezbrojeń często prowadzą do nieefektywnego wykorzystywania zasobów, zwiększają koszty związane z przestojami maszyn oraz liczbę magazynowanych niegotowych produktów. Skracanie czasów przezbrojeń przyczynia się do redukcji tych kosztów, poprawiając rentowność firmy.

3. Poprawa jakości

Skracanie czasów przezbrojeń może pomóc w zapewnieniu stabilności procesów produkcyjnych. W miarę jak proces zmiany narzędzi staje się bardziej powtarzalny, ryzyko błędów i problemów produkcyjnych maleje. To z kolei przekłada się na wyższą jakość produktów.

4. Optymalizacja wykorzystania maszyn

SMED skraca czas przezbrojeń przez co minimalizuje się czas, w którym maszyny i urządzenia są bezczynne. To oznacza, że można produkować więcej w tym samym czasie, co zwiększa wydajność produkcji bez konieczności zakupu nowych maszyn.

Etapy metody SMED – proces wdrożenia

Wdrożenie SMED wymaga podjęcia kilku kroków:

1. Rozdzielenie czynności zewnętrznych i wewnętrznych

Wyodrębnienie zadań, które można wykonać podczas pracy maszyny (czas zewnętrzny) od tych, które muszą być wykonane, gdy maszyna jest wyłączona (czas wewnętrzny).

2. Konwersja operacji wewnętrznych w zewnętrzne

Przeniesienie jak największej liczby zadań z kategorii czasu wewnętrznego do czasu zewnętrznego. Skoncentrowanie się na skróceniu czasu wewnętrznej wymiany za pomocą efektywniejszych narzędzi, organizacji pracy i innych technik.

3. Usprawnienie operacji

Stworzenie procedur i checklist, które pomagają zapewnić, że każda wymiana jest przeprowadzana zgodnie z ustalonymi standardami. Proces poprawy czasów operacji nie kończy się na wdrożeniu SMED. Firmy powinny stale dążyć do skracania czasów przezbrojeń poprzez ciągłe doskonalenie procesów.

Wprowadzenie SMED do swojego przedsiębiorstwa może przynieść wymierne korzyści. Pozwoli to na bardziej elastyczną produkcję, obniżenie kosztów i poprawę jakości.

Podsumowanie

Wprowadzenie systemu SMED do przedsiębiorstwa może przynieść wiele korzyści, takich jak: zwiększenie elastyczności produkcji, obniżenie kosztów oraz poprawa jakości. Metoda SMED pomaga w dążeniu do doskonalenia procesów produkcyjnych i zwiększania konkurencyjności na rynku.

Jeśli chcesz skrócić czas przezbrojenia maszyn oraz podnieść efektywność parku maszynowego, zapraszamy do zapoznania się z propozycją szkolenia.

Udostępnij ten artykuł