• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn. Warsztaty praktyczne.

szkolenie zamknięte

Celem warsztatów SMED (Single Minute Exchange of Die) prowadzonych w miejscu pracy jest skrócenie czasu przezbrojenia maszyn oraz podniesienie efektywności parku maszynowego.

SMED to skrót od ”Single-Minute Exchange of Die”. SMED to narzędzie, które umożliwiają przeprowadzenie przezbrojenia i ustawienia maszyny (procesu), w czasie krótszym niż „10 minut”. SMED powstało, by usprawniać procesy przezbrojenia i ustawienia narzędzi w maszynach. Systemowe podejście SMED jest uniwersalne, ponieważ jego zasady można zastosować do zmian we wszystkich rodzajach procesów (produkcja, administracja, logistyka etc). 
Podczas szkolenia następuje przygotowanie osób, które planują oraz realizują SMED w firmie, aby czas na przezbrojenia był jak najmniejszy. 
 
CELE WARSZTATÓW
 • Eliminację marnotrawstwa z procesu przezbrojenia
 • Zwiększenie wydajności procesu
 • Poprawę elastyczności
 • Wzrost dostępności parku maszynowego
Warsztaty SMED prowadzone są w oparciu o japońskie podejście jakie zdobył trener w trakcie pobytu w Japonii.
 • Część teoretyczna wzmacniana jest ćwiczeniami praktycznym oraz wieloma praktycznymi przykładami, które można zastosować w praktyce.
 • Warsztaty z SMED- film z przezbrojenia, ich czasy, ile osób przezbraja, średnia ilość wad jaka powstaje w wyniku przezbrojenia, czasy przebrojenia dla kilku pracowników.
ADRESACI WARSZTATÓW
Warsztat przeznaczony jest dla inżynierów procesów, liderów zespołów produkcyjnych, osób zajmujących się ciągłym doskonaleniem, techników utrzymania ruchu, osób zajmujących się przezbrojeniami.
 
KORZYŚCI Z WARSZTATÓW
 • Te warsztaty to możliwość poprawy efektywności dla Twojego parku maszynowego. To szansa na eliminację marnotrawstwa, skrócenie czasu przezbrojenia dzięki czemu obniża się koszt produkcji.
 • Warsztat pobudza do działania i jasno określa cel i sens działań związanych z SMED. Pobudza też do kreatywnego myślenia i integruje grupę.
 • Warsztat ten to doskonała okazja by w firmie rozpocząć nowy etap, zmierzający do efektywnego wykorzystania parku maszynowego.
Przykładowe problemy jakie można rozwiązać podczas warsztatu:
 • Długi czas przezbrojenia
 • Brak standardów przezbrojenia
 • Różnice w czasach przezbrojeń miedzy operatorami
 • Problemy techniczne po przezbrojeniach

PROGRAM WARSZTATÓW: SMED- Redukcja czasu przezbrojeń maszyn. Warsztaty praktyczne.

1. Co to jest przezbrojenie?
    Uczestnicy w ramach szkolenia dowiedzą się czym jest przezbrojenie oraz jakie jest japońskie podejście do procesu przezbrojenia.
2. Kaizen & 5S jako wsparcie SMED
    Uczestnicy poznają jak narzędzia takie jak Kazien i 5S wspomagają proces szybkiego przezbrojenia maszyny.
3. 7 kroków Kaizen - przezbrojenia
4. Krok 1 – aktualny stan
    W tym kroku poznajemy aktualny stan rzeczy dotyczący przezbrojenia oraz prowadzimy obserwacje realnego przezbrojenia na maszynie.
5. Krok 2 – Kaizen prac przygotowawczych
    W tym kroku poznamy japońskie 3 zasady przygotowania do przezbrojenia. Skupiamy się na tym, jak usprawnić proces przygotowania maszyny i            personelu przed rozpoczęciem prac związanych z przezbrojeniem.
6. Krok 3 – Kaizen pracy
    W tym kroku poznajemy czym jest Kaizen w ujęciu przezbrojenia. Skupiamy się na doskonaleniu pracy, jaka jest wykonywana w trakcie                        przezbrojenia.
7. Krok 4 – Kaizen maszyny
    Poznajemy tu różnicę miedzy czynnościami zewnętrznymi i wewnętrznymi. W ramach Kaizen skupiamy się nad optymalizacją i doskonaleniem                czynności wewnętrznych
8. Krok 5 – Kaizen ruchów
    W tym kroku skupiamy się na wszelkich ruchach, drodze jaką pracownicy pokonują w trakcie przezbrojenia.
9. Krok 6 – Edukacja i szkolenia
    W tym kroku poznajemy czym jest On the Job Training oraz rolę szkolenia pracowników w kontekście przezbrojeń
10.Krok 7 – Zarządzanie standardami
     Żeby utrzymać standard szybkiego przezbrajania, trzeba ciągle podtrzymywać wypracowane standardy.
11.Mierzenie wydajności przezbrojeń
     W tym kroku powiemy sobie w jaki sposób można mierzyć efektywność przezbrojeń.
 
Podczas warsztatów w zależności od potrzeby, mogą zostać poruszone zagadnienia:
 • Kaizen
 • 5S
 • Praca standaryzowana
 • TPM
 • OJT /TWI
Podczas warsztatu uczestnicy mogą zapoznać się z narzędziami (w zależności od potrzeby):
 • Diagram Spaghetti
 • 5S – organizacja miejsca pracy
 • TPM
 • Instrukcje SMED
 • Burza mózgów
 • PDCA
Zawartość merytoryczna warsztatu każdorazowo dostosowywana jest do potrzeb firmy i rodzaju działalności prowadzonej przez firmę.
 

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW- 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut) lub 1 dzień (8 h szkoleniowych)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?