Szkolenie SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn. Warsztaty praktyczne.

szkolenie zamknięte

Celem warsztatów SMED (Single Minute Exchange of Die) prowadzonych w miejscu pracy jest skrócenie czasu przezbrojenia maszyn oraz podniesienie efektywności parku maszynowego.

SMED to skrót od ”Single-Minute Exchange of Die” SMED to narzędzie, które umożliwiają przeprowadzenie przezbrojenia i ustawienia maszyny (procesu), w czasie krótszym niż „10 minut”. SMED powstało, by usprawniać procesy przezbrojenia i ustawienia narzędzi
w maszynach. Systemowe podejście SMED jest uniwersalne, ponieważ jego zasady można zastosować do zmian we wszystkich rodzajach procesów (produkcja, administracja, logistyka etc). 
Podczas szkolenia następuje przygotowanie osób, które planują oraz realizują SMED w firmie, aby czas na przezbrojenia był jak najmniejszy. 
 
SMED – skracanie czasu przezbrojeń maszyn. Szkolenie realizowane w formie zamknietej w siedzibie Klienta. 

Celem warsztatów SMED (Single Minute Exchange of Die) jest skrócenie czasu przezbrojenia maszyn oraz podniesienie efektywności parku maszynowego.

Co daje nam japońskie podejście do przezbrojeń?
 • Eliminację marnotrawstwa z procesu przezbrojenia
 • Zwiększenie wydajności procesu
 • Poprawę elastyczności
 • Wzrost dostępności parku maszynowego
Warsztaty SMED prowadzone są w oparciu o japońskie podejście jakie zdobył trener w  trakcie pobytu w Japonii.
 • Część teoretyczna wzmacniana jest ćwiczeniami praktycznym oraz wieloma praktycznymi przykładami, które można zastosować w praktyce.
 • Warsztaty z SMED- film z przezbrojenia, ich czasy, ile osób przezbraja, średnia ilość wad jaka powstaje w wyniku przezbrojenia, czasy przebrojenia dla kilku pracowników.
Do kogo skierowane zostało szkolenie
Warsztat przeznaczony jest dla inżynierów procesów, liderów zespołów produkcyjnych, osób zajmujących się ciągłym doskonaleniem, techników utrzymania ruchu, osób zajmujących się przezbrojeniami.
 
Korzyści dla firmy i uczestników warsztatu:
 • Te warsztaty to możliwość poprawy efektywności dla Twojego parku maszynowego. To szansa na eliminację marnotrawstwa, skrócenie czasu przezbrojenia dzięki czemu obniża się koszt produkcji.
 • Warsztat pobudza do działania i jasno określa cel i sens działań związanych z SMED. Pobudza też do kreatywnego myślenia i integruje grupę.
 • Warsztat ten to doskonała okazja by w firmie rozpocząć nowy etap, zmierzający do efektywnego wykorzystania parku maszynowego.
Przykładowe problemy jakie można rozwiązać podczas warsztatu:
 • Długi czas przezbrojenia
 • Brak standardów przezbrojenia
 • Różnice w czasach przezbrojeń miedzy operatorami
 • Problemy techniczne po przezbrojeniach

Program warsztatu SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn.

1. Co to jest przezbrojenie?
Uczestnicy w ramach szkolenia dowiedzą się czym jest przezbrojenie oraz jakie jest japońskie podejście do procesu przezbrojenia.
2. Kaizen & 5S jako wsparcie SMED
Uczestnicy poznają jak narzędzia takie jak Kazien i 5S wspomagają proces szybkiego przezbrojenia maszyny.
3. 7 kroków kaizen - przezbrojenia
4. Krok 1 – aktualny stan
W tym kroku poznajemy aktualny stan rzeczy dotyczący przezbrojenia oraz prowadzimy obserwacje realnego przezbrojenia na maszynie.
5. Krok 2 – Kaizen prac przygotowawczych
W tym kroku poznamy japońskie 3 zasady przygotowania do przezbrojenia. Skupiamy się na tym, jak usprawnić proces przygotowania maszyny i personelu przed rozpoczęciem prac związanych z przezbrojeniem.
6. Krok 3 – Kaizen pracy
W tym kroku poznajemy czym jest Kaizen w ujęciu przezbrojenia. Skupiamy się na doskonaleniu pracy, jaka jest wykonywana w trakcie przezbrojenia.
7. Krok 4 – Kaizen maszyny
Poznajemy tu różnicę miedzy czynnościami zewnętrznymi i wewnętrznymi. W ramach Kaizen skupiamy się nad optymalizacją i doskonaleniem czynności wewnętrznych
8. Krok 5 – Kaizen ruchów
W tym kroku skupiamy się na wszelkich ruchach, drodze jaką pracownicy pokonują w trakcie przezbrojenia.
9. Krok 6 – Edukacja i szkolenia
W tym kroku poznajemy czym jest On the Job Training oraz rolę szkolenia pracowników w kontekście przezbrojeń
10. Krok 7 – Zarządzanie standardami
Żeby utrzymać standard szybkiego przezbrajania, trzeba ciągle podtrzymywać wypracowane standardy.
11. Mierzenie wydajności przezbrojeń
W tym kroku powiemy sobie w jaki sposób można mierzyć efektywność przezbrojeń.

Podczas warsztatów w zależności od potrzeby, mogą zostać poruszone zagadnienia:
 • Kaizen
 • 5S
 • Praca standaryzowana
 • TPM
 • OJT /TWI
Podczas warsztatu uczestnicy mogą zapoznać się z narzędziami (w zależności od potrzeby):
 • Diagram Spaghetti
 • 5S – organizacja miejsca pracy
 • TPM
 • Instrukcje SMED
 • Burza mózgów
 • PDCA
Zawartość merytoryczna warsztatu każdorazowo dostosowywany jest do potrzeb firmy i rodzaju działalności prowadzonej przez firmę.
Informacje dodatkowe:
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA  - 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut) lub 1 dzień (8 h szkoleniowych)

Warsztat prowadzony jest przez doświadczonego trenera, który swoją wiedzę zdobywał podczas szkolenia w Japonii.

Przez ponad 14 lat zdobywał doświadczanie pod okiem japońskich trenerów w japońskiej firmie. Wiedzę na temat Autonomicznego Utrzymania Ruchu ( z jap. Jishu Hozen), Kaizen oraz SMED pogłębiał podczas szkolenia w Japonii.
To tam nauczył się, że przy wdrażaniu TPM i SMED najważniejsza jest komunikacja międzydziałowa, zdrowy rozsądek, bezpieczeństwo pracowników, eliminacja marnotrawstw oraz orientacja na klienta. Szkolenia które prowadzi to nie tylko praktyka i wiedza ale też budowa japońskiej kultury opartej o ciągłe doskonalenie.
Podczas swoich szkoleń podkreśla, że narzędzia takie jak TPM, SMED, 5S czy Kaizen są miejscem gdzie wszystkie działy spotykają się, żeby wspólnie rozwiązywać problemy i podnosić efektywność procesu produkcyjnego.
Praktyk, który chętnie dzieli się wiedzą. Twórca i właściciel portalu www.corazlepszaprodukcja.pl gdzie w sposób jasny i praktyczny przybliża czytelnikom tematy związane z TPM i SMED.
Jego artykuły publikowane są także na łamach Production Manager, Polski Przemysł, Inżynier UR.pl.,Dlaprodukcji.pl.
Swoje podejście do optymalizacji przezbrojeń spisał w formie workbooka „Kaizen przezbrojeń”.
Realizuje projekty z zakresu TPM oraz SMED szkoleniowe dla firm consultingowych. Współpracował między innymi z WOMA Solution, Lean Partner, KuźniaP dla których prowadził warsztaty oraz szkolenia między innymi w NGK Ceramics, Schneider Electric, Legutko, Orwat, NT Industry, Meble Forte, Fuchs, Van-Pur, TP Reflex.
"


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?