• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn
System zarządzania środowiskowego — czy warto wdrożyć ISO 14001?

System zarządzania środowiskowego — czy warto wdrożyć ISO 14001?

System zarządzania środowiskowego — czy warto wdrożyć ISO 14001?

Wraz z postępującym rozwojem przemysłu i nauki nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome konieczności dokonania zmian w stosunku do otaczającego nas świata i podejścia do naturalnego środowiska z większym szacunkiem. Takie transformacja przeważnie zachodzi odgórnie, dlatego powstaje coraz więcej norm i przepisów, regulujących wpływ działalności człowieka na naszą planetę. Należy do nich m.in. norma ISO 14001.

Czym jest norma ISO 14001?

Zbiór przepisów dotyczących organizacji Systemu Zarządzania Środowiskowego w przedsiębiorstwach i instytucjach i uwzględniających ochronę środowiska, czyli normę ISO 14001, został opracowany w latach 1992-1996 przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Obecnie ISO 14001 jest głównym standardem obejmującym systemy zarządzania środowiskowego, a jego celem jest wspomaganie firm w ochronie środowiska i ograniczanie niekorzystnego wpływu ich działalności.

Dlaczego firmy decydują się wdrożyć normę ISO 14001?

Zaadaptowanie swojej działalności do wymagań ISO 14001 jest całkowicie dobrowolne. Pomimo tego, że jej wdrożenie nie jest narzucone odgórnie, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się dostosować do wytycznych. W dużej mierze jest to spowodowane wymaganiami konsumentów i rosnącą świadomością ekologiczną. Klienci zwracają coraz więcej uwagi na to, w jakich warunkach są wytwarzane produkty i często czynnikiem decydującym o wyborze jest właśnie wkład przedsiębiorstwa w ochronę środowiska. Niekiedy wdrożenie wytycznych normy ISO 14001 pomaga w przestrzeganiu przepisów ustalonych przez władze państwowe i wspomaga zrównoważony rozwój firmy.

Trudności związane z wprowadzeniem normy ISO 14001

Stosowanie się do normy ISO 14001 niesie ze sobą wiele korzyści dla firmy, ale trzeba także liczyć się ze zwiększonymi kosztami. Wynikają one przede wszystkim z obowiązku regularnie przeprowadzanej oceny zgodności , monitorowania celów środowiskowych, określenia/monitorowania aspektów środowiskowych, budowania świadomości prośrodowiskowej itd.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat ISO 14001?

Pomimo wymienionych wcześniej czynników, przyczyniających się do zwiększonego obciążenia finansowego przedsiębiorstwa, zalety wdrożenia ISO 14001 przeważają nad aspektami negatywnymi. Przede wszystkim jest to otwarcie się przedsiębiorstwa na potrzeby konsumentów i dostosowanie się do ich wymagań. Pomaga to nie tylko utrzymać stałych klientów, ale również pozyskać nowych. Transparentność potwierdzona uzyskanym certyfikatem wzbudza zaufanie, buduje wiarygodność marki i przywiązuje klienta do niej.

Poniesione początkowo zwiększone nakłady finansowe są szybko zniwelowane przez oszczędności wynikające z ograniczenia nakładów surowców i energii. Prowadzenie działalności z myślą o ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko pomaga także w budowaniu pozytywnych kontaktów z miejscowymi władzami samorządów, lokalną społecznością, czy nawet wpłynąć na lepsze postrzeganie przedsiębiorstwa przez instytucje finansowe przy udzielaniu kredytu.

 

Udostępnij ten artykuł