• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015-online

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

PROGRAM SZKOLENIA: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 - on-line

Dzień I – ISO 14001:2015
 
1. Wymagania normy ISO 14001:2015 ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:
a. Specyficzne pojęcia i definicje,
b. Aspekty środowiskowe i ich identyfikacja oraz ocena,
c. Sterowanie operacyjne i gotowość na awarie,
d. Identyfikacja wymagań prawnych i ocena zgodności,
2. Ćwiczenia i warsztaty.
 
Dzień II – prowadzenie audytu wewnętrznego 
 
1. Zalecenia normy ISO 19011:2018.
2. Ćwiczenia i warsztaty w kontekście prowadzenia audytu wewnętrznego systemu zarządzania:
a. Podejmowanie, przebieg i sekwencja działań audytowych,
b. Planowanie i przygotowanie audytu,
c. Przygotowanie list kontrolnych,
d. Konstruowanie pytań, ścieżek audytowych,
e. Komunikowanie w audycie i zdolności interpersonalne,
f. Zasady i etapy przeprowadzania audytu,
g. Dokumentowanie ustaleń z audytu,
h. Reagowanie na sytuacje nie zaplanowane,
i. Nadzorowanie i przeprowadzanie działań poaudytowych,
3. Egzamin końcowy.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
– 2 dni (16h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)


Wybierz termin szkolenia

cena 1 750,00 zł netto/os

Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA ONLINE

  • realizacja szkolenia w formie zdalnej przy użyciu aplikacji ZOOM lub MS TEAMS,
  • proces szkolenia,
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • wszelkie koszty związane z trenerem,
  • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Masz pytania?