Szkolenie Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015-online

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

PROGRAM SZKOLENIA: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 - on-line

Dzień I – ISO 14001:2015
 
1. Wymagania normy ISO 14001:2015 ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:
a. Specyficzne pojęcia i definicje,
b. Aspekty środowiskowe i ich identyfikacja oraz ocena,
c. Sterowanie operacyjne i gotowość na awarie,
d. Identyfikacja wymagań prawnych i ocena zgodności,
2. Ćwiczenia i warsztaty.
 
Dzień II – prowadzenie audytu wewnętrznego 
 
1. Zalecenia normy ISO 19011:2018.
2. Ćwiczenia i warsztaty w kontekście prowadzenia audytu wewnętrznego systemu zarządzania:
a. Podejmowanie, przebieg i sekwencja działań audytowych,
b. Planowanie i przygotowanie audytu,
c. Przygotowanie list kontrolnych,
d. Konstruowanie pytań, ścieżek audytowych,
e. Komunikowanie w audycie i zdolności interpersonalne,
f. Zasady i etapy przeprowadzania audytu,
g. Dokumentowanie ustaleń z audytu,
h. Reagowanie na sytuacje nie zaplanowane,
i. Nadzorowanie i przeprowadzanie działań poaudytowych,
3. Egzamin końcowy.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
– 2 dni (16h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?