• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn
ISO 22000- międzynarodowa norma określająca wymagania wobec systemów zarządzania

ISO 22000- międzynarodowa norma określająca wymagania wobec systemów zarządzania


Norma PN-EN ISO 22000:2018-08 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej Organizacji należącej do łańcucha żywnościowego, zastąpiła wcześniejsze wydanie PN-EN ISO 22000:2006.

Aktualizacja normy umożliwia jej integrację z systemami zarządzania: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2017.


Norma ISO 22000 obejmująca wszystkie organizacje łańcucha produkcji żywności:
•    producentów żywności
•    producentów pasz
•    producentów dodatków do żywności
•    producentów opakowań do kontaktu z żywnością
•    rolników
•    hurtownie
•    strefy detalicznego zbytu produktów (sklepy)
•    strefy usług żywieniowych (np. bary restauracje, catering)
•    producentów maszyn i urządzeń
•    producentów środków czystości
•    organizacji świadczących usługi sanitarno-higieniczne
•    organizacji usługowych zajmujących się magazynowaniem, transportem i dystrybucją

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji normy PN-EN ISO 22000:
•    Skuteczny nadzór nad zagrożeniami w całym procesie produkcyjnym
•    Wzrost jakości wyrobów
•    Poprawa wykorzystania zasobów wewnętrznych oraz w całym łańcuchu dostaw
•    Identyfikacja zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa żywności
•    Zapewnienie środków kontroli
•    Wdrożenie międzynarodowych wymagań prawnych
•    Zwiększenie konkurencyjności firmy

Wydłużony termin przejścia na ISO 22000:2018:
Ze względu na nadzwyczajną sytuację związaną z COVID-19, termin przejścia na normę ISO 22000:2018 został przesunięty z 29 czerwca 2021 r. na 29 grudnia 2021 r.


Zapewniamy organizacjom wsparcie naszych ekspertów:

• w procesie wdrażania ISO 22000
• w procesie przejścia na ISO 22000:2018, poprzez świadczone usługi doradcze/konsultacje
• prowadząc szkolenia w formie otwartej oraz zamkniętej (dedykowane) z zakresu ISO 22000, m.in.: Wymagania standardu FSSC 22000 dla producentów żywnościUdostępnij ten artykuł