• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie System HACCP wg normy ISO 22000:2018

szkolenie zamknięte

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać odpowiednie umiejętności w zakresie interpretacji wymagań Normy ISO 22000.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)


CELE SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie systemu HACCP wg ISO 22000.

ODBIORCY SZKOLENIA
Szkolenie skierowane jest do:
• osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności HACCP w przedsiębiorstwach,
• kierowników i pracowników kontroli jakości,
• członków zespołu HACCP,
• absolwentów studiów żywnościowych i gastronomicznych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę zdobytą podczas studiów,
• pracowników firm produkujących żywność, dystrybutorów, hurtowników, producentów opakowań oraz Inspekcji nadzorujących,
• osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności związanych z wdrożeniem i doskonaleniem systemu zarządzania w oparciu o normę ISO 22000.


PROGRAM SZKOLENIA: System HACCP wg normy ISO 22000:2018


• Podstawowe pojęcia dotyczące  bezpieczeństwa żywności,
• Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności w Polsce i UE,
• Kontekst organizacji i strony zainteresowane - zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań,
• Podejście procesowe w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności,
• Procedury, instrukcje a udokumentowana informacja,
• Zarządzanie zmianą w systemie,
• Ryzyka, na  poziomie organizacyjnym i operacyjnym,
• System HACCP jako system zarządzania,
• System HACCP jako podstawa wdrożenia innych standardów – wymagania sieci handlowych BRC Food i IFS Food,
• Geneza Norm serii ISO 22000,
• Programy wstępne i Operacyjne programy  wstępne – odniesienie do  GMP, GHP, oraz do ISO / TS 22002, 
• Systemu HACCP (7 zasad systemu HACCP wg Normy ISO 22000),
• Udokumentowana informacja a redagowanie dokumentów systemu zarządzania: procedur, instrukcji, planów jakości, wytyczne opracowywania Księgi HACCP. Czy musi powstać Księga HACCP?
• Wymagania systemowe:  m.in. komunikacja zewnętrzną, przegląd zarządzania, walidacja, weryfikacja, korekty, działania korygujące itp.,
• Wdrażanie i certyfikację systemu wg normy ISO 22000,
• Najczęstsze problemy przy tworzeniu i nadzorowaniu systemów zarządzania,
• Wstęp do FSSC 22000,
• Ćwiczenia praktyczne.


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?