• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn
Jak przebiega wdrożenie ISO 9001:2015 w firmie, jak się do niego przygotować?

Jak przebiega wdrożenie ISO 9001:2015 w firmie, jak się do niego przygotować?

Wdrożenie skutecznego systemu zarządzania jakością w firmie pozwala zapewnić wysoką jakość oferowanych produktów i usług. Tym samym wspiera procesy zdobywania nowych klientów i budowania z nimi trwałych relacji. W tym artykule omówimy, jak przebiega wdrożenie ISO 9001:2015 i jak się do niego przygotować.

Czym jest ISO 9001:2015?

ISO 9001:2015 to międzynarodowa norma dotycząca systemów zarządzania jakością. Jej wdrożenie pozwala tak zorganizować firmę, aby finalnie produkowała wyroby i świadczyła usługi na odpowiednim poziomie jakości. Norma ta jest akceptowana na całym świecie i stanowi standard dla wielu branż.

Etapy wdrożenia ISO 9001:2015

Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 można podzielić na kilka etapów:

1.     Przegląd obecnego systemu zarządzania jakością.

2.     Analiza potrzeb i identyfikacja celów. 

3.     Opracowanie i wdrożenie wymagań zgodnych z normą ISO 9001:2015.

4.     Przeprowadzenie audytu wewnętrznego oraz przeglądu zarządzania.

5.     Certyfikacja.

6.     Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością

Przygotowania do wdrożenia

Aby wdrożyć system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015, firma powinna zapoznać się nie tylko z wymaganiami normy, ale także wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi. Nie można zapomnieć również o wymaganiach klientów oraz wewnętrznych ustaleniach. Ponadto należy przeprowadzić audyt dotychczasowego systemu zarządzania i określić, jakie działania są konieczne do spełnienia wymagań normy.

Ważnym krokiem do wdrożenia ISO 9001:2015 jest powołanie zespołu, który będzie koordynować działania i kontrolować realizację celów. W zespole powinny znaleźć się osoby odpowiedzialne za różne procesy zarządzania, takie jak: jakość, produkcja, finanse i zasoby ludzkie.

Po uzyskaniu certyfikacji należy nieustannie monitorować własny system zarządzania jakością i wprowadzać niezbędne zmiany.

Podsumowanie

Wdrożenie systemu ISO 9001:2015 jest inwestycją w przyszłość. Wymaga czasu i zaangażowania, ale przynosi wiele korzyści, takich jak: lepsze zarządzanie jakością, poprawa jakości produktów i usług oraz prestiż na rynku. Dlatego warto dokładnie go zaplanować.


I przeglądu zarządzania.

Po audycie mogą być niezgodności i trzeba je usunąć.

Kryterium poza normą są również: wymagania klienta, wymagania prawne i regulacyjne, wewnętrzne ustalenia. Warto się do tego odnieść.

Udostępnij ten artykuł