• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015

szkolenie zamknięte

Uczestnik zrozumie zasady funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015, będzie też potrafił prawidłowo interpretować punkty normy ISO 9001:2015.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
  • Uczestnik zrozumie zasady funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015.
  • Będzie potrafił prawidłowo interpretować punkty normy ISO 9001:2015 w kontekście swojej organizacji oraz planować i organizować spełnianie wymagań SZJ.
  • Ponadto wyjaśnione zostaną działania, które powinny podjąć osoby odpowiedzialne za nadzorowanie konkretnego systemu, za który odpowiadają w danej organizacji (Pełnomocnicy, Specjaliści ds. SZJ), aby dostosować działalność organizacji do normy


PROGRAM SZKOLENIA: Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015
      

             1. Nowe podejście do systemów zarządzania- Annex SL i jego rola.

        2. Nowa struktura systemów zarządzania - terminologia, nowe definicje, wymagana dokumentacja

        3. Podstawowe pojęcia i definicje specyficzne dla systemu zarządzania jakością

        4. Wymagania normy ISO 9001:2015

       

        CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień (8h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?