Szkolenie Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015

szkolenie zamknięte

Uczestnik zrozumie zasady funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015. Będzie potrafił prawidłowo interpretować punkty normy ISO 9001:2015.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 DZIEŃ, 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 min.)

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
  • Uczestnik zrozumie zasady funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015.
  • Będzie potrafił prawidłowo interpretować punkty normy ISO 9001:2015 w kontekście swojej organizacji oraz planować i organizować spełnianie wymagań SZJ.
  • Ponadto wyjaśnione zostaną działania, które powinny podjąć osoby odpowiedzialne za nadzorowanie konkretnego systemu, za który odpowiadają w danej organizacji (Pełnomocnicy, Specjaliści ds. SZJ), aby dostosować działalność organizacji do normy

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.      Nowe podejście do systemów zarządzania - Annex SL i jego rola

2.      Nowa struktura systemów zarządzania - terminologia, nowe definicje, wymagana dokumentacja

3.      Podstawowe pojęcia i definicje specyficzne dla systemu zarządzania jakością

4.      Wymagania normy ISO 9001:2015Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?