• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

szkolenie otwarte/zamknięte

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom właściwie interpretować wymagania normy ISO 9001:2015, poznać proces audytowania zgodnie z wytycznymi ISO 19011 oraz zrozumieć podejście procesowe.

Wymagania ISO jak otrzymać certyfikat jakościowy - szkolenie dla audytora wewnętrznego ISO

Nasze szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za jakość w firmie, które chcą dowiedzieć się więcej i oceniać efektywność wdrożonego systemu zarządzania jakością. Intensywne dwudniowe szkolenie auditor wewnętrzny ISO 9001 obejmuje zarówno teoretyczne aspekty systemów zarządzania jakością ISO i certyfikacji, jak i ćwiczenia oraz warsztaty praktyczne.

Doświadczony trener przeprowadzi uczestników przez cały proces auditu, od jego zaplanowania po sporządzenie raportu i ocenę działań korygujących. Uczestnicy nabędą nowe informacje i niezbędne umiejętności w zakresie różnych aspektów audytowania.

Szkolenie to doskonała okazja dla osób zainteresowanych do:

 • Poznania wymagań normy ISO 9001 i ich interpretacji w kontekście systemu zarządzania jakością.
 • Nabycia umiejętności tego, jak planować, wdrażać i dokumentować audity wewnętrzne według standardów iso.
 • Rozpoznania skutecznych narzędzi i technik zarządzania jakością na podstawie wymagań iso.
 • Umiejętnego oceniania efektywności wdrożonego systemu zarządzania jakością wg normy.
 • Zdobycia solidnej dawki wiedzy i spełnienia wymagań dotyczących kompetencji auditora. 

Cel szkolenia ISO: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością

Uczestnicy szkolenia zdobędą kompetencje do pracy jako auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015. Oznacza to, że po ukończeniu szkolenia powinni oni posiadać nowe kwalifikacje, wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, aby:

 • Zaplanować i przeprowadzić audit wewnętrzny iso w zgodzie z wymaganiami normy ISO 9001:2015.
 • Sprawdzić i ocenić zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy.
 • Zidentyfikować obszary wymagające utrzymywania i doskonalenia jakości.
 • Sporządzić rzetelne sprawozdania z auditów.

PROGRAM SZKOLENIA: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Dzień I: 
 
1. Nowe podejście do systemów zarządzania - Annex SL i jego rola.
2. Nowa struktura systemów zarządzania - terminologia, nowe definicje, wymagana dokumentacja.
3. Podstawowe pojęcia i definicje specyficzne dla systemu zarządzania jakością.
4. Wymagania normy ISO 9001:2015.
 
Dzień II:  
 
1. Zalecenia normy ISO 19011:2018.
2. Ćwiczenia i warsztaty w kontekście prowadzenia audytu wewnętrznego systemu zarządzania jakością.
 • Podejmowanie, przebieg i sekwencja działań audytowych,
 • Planowanie i przygotowanie audytu,
 • Przygotowanie list kontrolnych,
 • Konstruowanie pytań, ścieżek audytowych,
 • Komunikowanie w audycie i zdolności interpersonalne,
 • Zasady i etapy przeprowadzania audytu,
 • Dokumentowanie ustaleń z audytu,
 • Reagowanie na sytuacje nie zaplanowane,
 • Nadzorowanie i przeprowadzanie działań poaudytowych.

3. Egzamin końcowy.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni, 16 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 min.)
 


Wybierz termin szkolenia

cena 1 900,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1800,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?