• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn
Nowy termin przejścia na ISO 45001:2018

Nowy termin przejścia na ISO 45001:2018

Wg pierwotnych założeń okres przejścia na ISO 45001 wynosił 3 lata. System zarządzania należało zatem dostosować i recertyfikować do 31 marca 2021 roku. Obecna sytuacja zaważyła jednak na podjęciu decyzji o przeniesieniu tego terminu, o czym poinformował IAF (International Accreditation Forum). Dotychczasowy okres przejściowy przesunięty został o 6 miesięcy, tj. do 30 września 2021 r. Oznacza to, że firmy, które zostały certyfikowane zgodnie ze starymi normami, muszą uzyskać certyfikat zgodnie z nową normą ISO 45001.

Po zakończeniu okresu przejściowego tj. po 30 września 2021 r., wszystkie certyfikaty (PN-N 18001:2004, BS OHSAS 18001:2007) tracą ważność, a zaczynają obowiązywać jedynie certyfikaty ISO 45001:2018.

Wydłużenie okresu przejściowego stanowi bardzo dobrą informację dla przedsiębiorstw, pozwoli im to bowiem na przygotowanie się poprzez przeprowadzenie procesu dostosowania do nowych wymagań i certyfikacji Systemu Zarządzania BHP w oparciu o nową normę ISO 45001.

Jako firma szkoleniowo-doradcza wspieramy naszych Klientów :
• w procesie wdrażania od podstaw ISO 45001
• w dostosowaniu wdrożonych już norm OHSAS 18001 oraz PN-N 1800 do Systemu Zarządzania BHP ISO 45001, poprzez świadczone usługi doradcze/konsultacje
• prowadząc szkolenia w formie otwartej oraz zamkniętej (dedykowne) z zakresu interpretacji wymagań ISO 45001, jak również dla auditorów wewnętrznych i pełnomocników SZ BHP ISO 45001.


Udostępnij ten artykuł