• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Auditor wewnętrzny ISO 45001 - wytyczne do audytowania systemów zarządzania ISO 19011:2018

szkolenie zamknięte

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności praktyczne i wiedzę potrzebną do prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018 oraz poznają wytyczne do audytowania systemów zarządzania zgodnie z ISO 19011:2018.

PROGRAM SZKOLENIA: Auditor wewnętrzny ISO 45001 - wytyczne do audytowania systemów zarządzania ISO 19011:2018.


Dzień  1 - Omówienie wymagań normy ISO 45001
1.   Proces tworzenia i aktualizacji norm ISO dotyczących zarządzania
2.   Tło powstania normy ISO 45001
3.   ISO 45001, a poprzednie normy dotyczące BHP
4.   Zasady systemu zarządzania BHP
5.   Terminy i definicje dotyczące BHP w ujęciu ISO 45001
6.   Myślenie oparte na ryzyku w ujęciu ISO 45001
7.   Omówienie wymagań normy ISO 45001
      - Kontekst organizacji
      - Przywództwo i uczestnictwo pracowników
      - Planowanie
      - Wsparcie
      - Działania operacyjne
      - Ocena efektów działania
      - Doskonalenie
8.   Korzyści z wdrożenia ISO 45001
9.   Ćwiczenia
 
Dzień  2 – Wytyczne do auditowania systemów zarządzania w/g ISO 19011:2018
 
1.    Podstawowa terminologia z zakresu audytowania
2.    Rodzaje audytów i ich specyfika
3.    Zasady auditowania 
4.    Proces auditowy – przebieg i charakterystyka
5.    Pojęcie ryzyka auditowego
6.    Planowanie auditu
7.    Wytyczne do realizacji działań auditowych 
8.    Metody i techniki prowadzenia audytów
9.    Raportowanie wyników auditu
10.  Identyfikacja i zapisywanie niezgodności
11.  Ocena i raportowanie niezgodności
12.  Zakończenie szkolenia – egzamin.
13.  Ćwiczenia
14.  Podsumowanie i zakończenie szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane