• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Interpretacja wymagań normy ISO 45001:2018

szkolenie zamknięte

Podczas szkolenia zostaną omówione wymagania normy ISO 45001:2018, różnice wynikające z ISO 45001, a poprzednich norm dotyczących BHP oraz korzyści z wdrożenia ISO 45001 w organizacji.

PROGRAM SZKOLENIA: Interpretacja wymagań normy ISO 45001:2018

1. Proces tworzenia i aktualizacji norm ISO dotyczących zarządzania.
2. Tło powstania normy ISO 45001.
3. ISO 45001 a poprzednie normy dotyczące BHP.
4. Zasady systemu zarządzania BHP.
5. Terminy i definicje dotyczące BHP w ujęciu ISO 45001.
6. Myślenie oparte na ryzyku w ujęciu ISO 45001.
7. Omówienie wymagań normy ISO 45001:
    - Kontekst organizacji
    - Przywództwo i uczestnictwo pracowników
    - Planowanie
    - Wsparcie
    - Działania operacyjne
    - Ocena efektów działania
    - Doskonalenie
8. Korzyści z wdrożenia ISO 45001.
9. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 1 dzień (8h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?