• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Warsztaty szczegółowe dla pełnomocników ISO 45001:2018

szkolenie zamknięte

Podczas szkolenia zostaną omówione wymagania normy ISO 45001:2018, różnice wynikające z ISO 45001 a poprzednich norm dotyczących BHP oraz korzyści z wdrożenia ISO 45001.

PROGRAM SZKOLENIA: Warsztaty szczegółowe dla pełnomocników ISO 45001:2018


1. Tło powstania normy ISO 45001
2. ISO 45001 a poprzednie normy dotyczące BHP
3. Zasady systemu zarządzania BHP
4. Terminy i definicje ISO 45001
5. Myślenie oparte na ryzyku w ujęciu ISO 9001 – 14001 - ISO 45001 – analiza porównawcza
6. Ćwiczenia i dyskusja
7. Prezentacja i interpretacja wymagań normy ISO 45001 – analiza wymagań z uwzględnieniem działań organizacji:
    - Kontekst organizacji – analiza wymagań i warsztaty
    - Przywództwo i uczestnictwo pracowników
    - Planowanie
    - Wsparcie
    - Działania operacyjne
    - Ocena efektów działania
    - Doskonalenie
8. Ćwiczenia i dyskusja
9. Wskazówki do wdrożenia ISO 45001
10. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2dni (16h szkoleniowych, 1h szkoleniowa= 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?