• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Organizacja czasu pracy

szkolenie zamknięte

Głównym celem warsztatu jest prezentacja zasad i technik zarządzania czasem i organizacji pracy oraz technik i sposobów motywowania samego siebie do realizacji wyznaczonych zadań w określonym czasie.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób, które:

 • czują, że nie radzą sobie z zadaniami, które wykonują pod presją czasu,
 • marzą o tym, by stać się osobą sumienną, punktualną i systematyczną,
 • chcą zacząć się w końcu na bieżąco wyrabiać z terminami lub choćby złapać wytchnienie w życiu prywatnym i zawodowym,
 • pragną opanować zasady i techniki skutecznego planowania i priorytetyzowania prowadzonych projektów,
 • chcą nauczyć się, jak wzbudzać w sobie motywację do wykonywania trudnych i nieprzyjemnych zadań.

  W toku szkolenia uczestnik nauczy się planować zadania i zarządzać czasem w sposób, który podniesie jego wydajność w pracy i życiu pozazawodowym, skutecznie radzić sobie z napięciem i stresem w czasie pracy, asertywnie odpowiadać na dystraktory, utrudniające koncentrację lub przyczyniające się do marnotrawienia czasu, redukować sytuacje, w których czynniki zewnętrzne uniemożliwiają logiczne myślenie i wykonywanie zadań na czas, podejmować – w razie potrzeby – efektywne działania zapobiegawcze.

  Szkolenie składa się z części teoretycznej (ok. 40 proc czasu) i warsztatu praktycznego, którego celem jest szybkie przećwiczenie wprowadzonych w trakcie szkolenia technik działania i sposobów radzenia sobie z problemami ze wspomnianego zakresu.
   

  PROGRAM SZKOLENIA: Organizacja czasu pracy

  PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA CZASEM
 • bariery utrudniające skuteczne zarządzanie sobą w czasie, czyli które poglądy i nawyki powinniśmy zmienić
 • programowanie swoich przyszłych zachowań - projektowanie mentalne
 • idea zarządzania czasem wg S. Covey'a
 • osobowość typu "A"

ANALIZA DOTYCHCZASOWEGO SPOSOBU ORGANIZOWANIA CZASU

 • moje aktywności w ciągu dnia – na co poświęcam najwięcej czasu, na co go marnotrawię, z czym się nie wyrabiam, z jakimi   zadaniami i aktywnościami mam problemy.
 • określenie warunków idealnych: co chciałbym zmienić w moim planowaniu zadań i sposobie pracy.
 • motywacja – czego mi brakuje, by motywować się do właściwego zarządzania zadaniami i ich realizacją.

CO JEST DLA CIEBIE NAPRAWDĘ WAŻNE? JAK USTALAĆ SWOJE PRIORYTETY

 • hierarchia potrzeb wg A. Maslowa
 • zasada Pareto - 20/80
 • metoda ABC
 • matryca Eisenhowera

WARUNKI OPERACYJNOŚCI CELÓW. JAK POPRAWNIE FORMUŁOWAĆ SWOJE CELE?
SZTUKA PLANOWANIA DZIAŁAŃ DŁUGOTERMINOWYCH I KRÓTKOTERMINOWYCH

 • strategia Vonneguta
 • metoda Gantta
 • metoda ALPEN

BARIERY UTRUDNIAJĄCE EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE CZASU W PRACY

 • organizacja stanowiska pracy
 • jak odkryć i wyeliminować "pożeraczy czasu"
 • jak wykorzystać wykres "krzywej zakłóceń" dnia
 • analiza "spraw wpływających" i umiejętność ich katalogowania
 • zasady i reguły delegowania zadań.

STYL ŻYCIA SPRZYJAJĄCY ZARZĄDZANIEM SOBĄ W CZASIE

 • jak wykorzystać swój "zegar biologiczny"
 • nawyk dbania o zdrowie i kształtowania tężyzny fizycznej
 • nowoczesne strategie uczenia się; techniki szybkiego i skutecznego przyswajania informacji (szybkie czytanie, techniki pamięciowe, mapy myśli)
 • jak maksymalnie wykorzystywać swój umysł?
 • organizacja jednostek pracy umysłowej, przerwy

STRES I JEGO WPŁYW NA WYKONANIE ZADANIA

 • praca pod presją czasu – wpływ adrenaliny na szybkość i jakość wykonania zadania
 • stres zbyt niski, zbyt wysoki i optymalny – klasyfikacja w odniesieniu do osobowości człowieka i charakteru wykonywanej pracy
 • pozytywne i negatywne skutki stresu
 • przyczyny stresu w życiu zawodowym: terminy, niepewność jutra, emocje
 • pozazadaniowe stresory w pracy – jak sobie z nimi radzić
 • asertywność – jak nie tracić czasu na nieważne rzeczy, o które proszą nas inni, i nie stresować się odmawianiem

KONFLIKTY, ICH WPŁYW NA GOSPODAROWANIE CZASEM I METODY ICH ROZWIĄZYWANIA

 • trudne sytuacje międzyludzkie a zarządzanie czasem – jak godzić jedno z drugim
 • trudności i konflikty z rozmówcą oraz sposoby ich rozładowania
 • koło konfliktów i metody konstruktywnej mediacji

SYTUACJE SPECJALNE

 • zarządzanie czasem w warunkach kryzysowych
 • organizacja czasu w trakcie spotkania roboczego
 • rola agendy


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?