• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU (SPC) ORAZ ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH (MSA) Z WYKORZYSTANIEM MINITAB

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obsługą i możliwościami programu MINITAB w zakresie prowadzenia statystycznego sterowania procesem SPC oraz prowadzenia analiz systemów pomiarowych.

PROGRAM SZKOLENIA: SPC + MSA Z WYKORZYSTANIEM MINITAB 

Dzień I (MSA)
 
1. Powtórzenie podstawowych zagadnień MSA 0,5h:
 • Zmienność całkowita w procesie i wpływ pomiaru,
 • Pomiar, proces i SPC,
 • Wyciąg z wymagań norm MSA (AIAG, VDA, etc.),
 • Dyskusja z grupą.
2. Składowe zmienności systemu pomiarowego 0,5h:
 • Diagram Ishikawy dla źródeł zmienności w systemie pomiarowym,
 • Poprawa systemu pomiarowego jako projekt.
3. Podstawowe metody analizy R&R dla danych ciągłych 1h:
 • Obciążenie pomiaru, dokładność, liniowość, stabilność,
 • Metoda rozstępów, metoda średnich i rozstępów, metoda ANOVA,
 • Wskaźniki Cg, Cgk, %EV, %AV, %R&R, %PV, NDC i ich interpretacja,
 • Inne procedury analizy systemów pomiarowych (Procedura 1 i 3 dla automatycznych systemów pomiarowych),
 • Kryteria akceptowalności systemów.
4. Analiza R&R 4h: 
 • Zebranie danych do badanego systemu pomiarowego, przygotowanie próbek (wstęp do ćwiczenia),
 • Analiza systemu pomiarowego wybranymi metodami (ćwiczenie indywidualne i grupowe),
 • Porównanie metod analizy R&R i interpretacja.
5. Organizacja badań R&R 0,5h:
 • Dobór próby, operatorów, warunków badania,
 • Wpływ doboru na wyniki analiz: dyskusja z grupą.
6. Przykłady analiz rzeczywistych i dyskusja 0,5h:
 • Przykłady rzeczywiste pozytywne i negatywne,
 • Dyskusja z grupą.
Dzień II (SPC)
 
1. Powtórzenie podstaw SPC 0,5h:
 • Do czego służy SPC?
 • Po co komu jest SPC?
 • Korzyści płynące z SPC.
2. Zasady działania kart kontrolnych 1h:
 • Zmienność naturalna i specjalna w procesie,
 • Karta kontrolna jako filtr szumów i sygnałów z procesu,
 • Sygnały płynące z karty kontrolnej (tzw. Zasady Nelsona i ich interpretacja),
 • Dyskusja z grupą.
3. Podstawowe karty kontrolne 1,5h:
 • Metody wyznaczania linii kontrolnych dla podstawowych kart kontrolnych (X-Chart, I Chart, I-MR, X-R, karta N, P, NP),
 • Projektowanie karty kontrolnej dla symulowanego procesu (ćwiczenie w grupach).
4. Reakcja na sygnały karty kontrolnej 1h:
 • Rola operatora, koordynatora, inżyniera w procesie,
 • Rzeczywiste przykłady zadziałania kart kontrolnych.
5. Analiza procesu z zastosowaniem kart kontrolnych 2h:
 • Ocena stabilności procesu na przykładzie zebranych danych (ćwiczenie w grupach),
 • Dyskusja z grupą.
6. Ocena zdolności procesu 1,5h:
 • Wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk oraz pokrewne i ich interpretacja,
 • Obliczanie zdolności procesu (ćwiczenie w grupach),
 • Wdrażanie kultury SPC w organizacji, przyczyny porażek i sukces.


Uczestnik na czas trwania szkolenia powinien dysponować własnym laptopem z oprogramowaniem Minitab.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni – 16 godzin szkoleniowych (1 h szkoleniowa = 45 minut) Wybierz termin szkolenia

cena 2 000,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1900,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane