• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Wprowadzenie do ESG. Zrównoważony rozwój, raportowanie i finansowanie, sprawozdawczość niefinansowa

szkolenie otwarte/zamknięte

Podczas szkolenia uczestnik pozna standardy i wytyczne do raportowania danych niefinansowych.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • członkowie zarządu, kierownicy Biura Zarządu, osoby pełniące funkcje Compliance Officera,
 • pracownicy oraz pełnomocnicy ds. zrównoważonego rozwoju/CSR/środowiska,
 • osoby odpowiadające za monitorowanie i agregowanie danych na potrzeby sprawozdawczości niefinansowej;
 • przedstawiciele działów finansowych, dyrektorzy finansowi, osoby odpowiadające za współpracę z instytucjami finansowymi.

METODY PROWADZENIA SZKOLEŃ: 

 • case study, dyskusja, ćwiczenia na podstawie scenariuszy i materiałów pomocniczych przygotowanych przez trenera. 
 • udział części praktycznej: ok. 65-70 %.
 • w ramach  Bloku I przewidziane 4 ćwiczenia praktyczne. 
 • w ramach Bloku II przewidziane 4 ćwiczenia praktyczne. 

PROGRAM SZKOLENIA: Wprowadzenie do ESG. Zrównoważony rozwój, raportowanie i finansowanie, sprawozdawczość niefinansowa.

1. Zrównoważony rozwój-korzyści i wyzwania dla przedsiębiorstw:

 • ESG-definicja zagadnienia, cele zrównoważonego rozwoju, przegląd regulacji unijnych dotyczących zrównoważonego rozwoju, wymogi dla firm. 

2. Raportowanie i finansowanie zrównoważonego rozwoju 

 • ESG-kogo i kiedy dotyczy.
 • Przegląd mechanizmów finansowania zrównoważonych inwestycji.
 • Wyzwania i korzyści dla organizacji. 

3.  Standardy i wytyczne do sprawozdawczości niefinansowej

 • Zasady raportowania ESG według standardów GRI i ESRS.  
 • Sesja Q &A

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień (8h szkoleniowych, 1h = 45 minut)

SYLWETKA TRENERA

Pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Cementowni Warta S.A. Koordynator sektora cement/przemysł chemiczny w ramach Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE działającej pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii. 

Członek Grupy Roboczej ds. należytej staranności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Członek jury XVII edycji konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. 

Członek Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Ekspert ds. systemu ekozarządzania i audytu EMAS. 

Zajmuje się szeroko pojętą tematyką ESG, tworzeniem i wdrażaniem strategii CSR oraz strategii zrównoważonego rozwoju. Odpowiada za opracowanie raportów zrównoważonego rozwoju swojej spółki oraz projektowanie działań, polityk i procedur z obszaru ESG. 

Reprezentował Polskę w działaniach Forum of Competent Bodies oraz EMAS Article 49 Committee. Uczestniczył w pracach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw działającego przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Grupy Roboczej ds. rozwoju Raportowania Niefinansowego przy Ministerstwie Finansów. 

Współpracuje z instytucjami krajowymi w obszarze związanym ze zrównoważonym rozwojem  i raportowaniem niefinansowym: Forum Odpowiedzialnego Biznesu i  Krajową Izbą Gospodarczą.

Występuje jako moderator, panelista i prelegent podczas konferencji dedykowanych tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu, gospodarce cyrkularnej, systemom zarządzania środowiskowego, ESG (Envicon, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Państwowa Akademia Nauk, Wojskowa Akademia Techniczna). 

Prowadzi szkolenia z zakresu raportowania niefinansowego, zrównoważonego rozwoju  i zarządzania środowiskowego m.in. dla Enterprise Europe Network i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jest absolwentem Politechniki Lubelskiej (zarządzanie i marketing) oraz studiów MBA na  University of Illinois. 

Publikacje: Systemy zarządzania środowiskowego-odpowiedź na współczesne wyzwania środowiskowe. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, publikacja zbiorowa pt. Wspólna odpowiedzialność. Rola zarządzania środowiskowego. 5 czerwiec 2023 rok. Wybierz termin szkolenia

cena 1 200,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1100,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?