Szkolenie GD&T - Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem szkolenia jest lepsze rozumienie potrzeb i wymagań klienta przez pracowników firmy oraz poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie geometrii i konstrukcji wyrobów.

CEL SZKOLENIA:

 • Lepsze rozumienie potrzeb i wymagań klienta przez pracowników firmy,
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie geometrii i konstrukcji wyrobów,
 • Szybsza i bardziej rzeczowa interpretacja wyników pomiarowych,
 • Większa pewność podczas dokonywania korekcji procesów i narzędzi,
 • Zmniejszenie potencjalnego ryzyka zwolnienia detali wadliwych lub złomowania detali dobrych,
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach niejasnych i niejednoznacznych,
 • Większa możliwość proponowania zmian rysunkowych i konstrukcyjnych wyrobów,
 • Znajomość zasad doboru narzędzi i metod pomiarowych.

PROGRAM SZKOLENIA: GD&T - Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne

 1. Wstęp – cele wymiarowania i tolerowania geometrycznego.
 2. Podział i struktura norm GPS (Geometrical Product Specification).
 3. GD&T - geometryczne wymiarowanie i tolerowanie a GPS.
 4. Struktura macierzy definicji elementów geometrycznych.
 5. Klasyfikacja wymiarów. Tolerancje wymiarowe. Tolerowanie ogólne: dla wymiarów liniowych, kątowych, oznaczanie tolerancji ogólnych.
 6. Tolerowanie stanu swobodnego.
 7. Łańcuchy wymiarowe: działania na wymiarach tolerowanych, rodzaje łańcuchów wymiarowych i ich obliczanie.
 8. Niepewność pomiaru i jej skutki.
 9. Elementy geometryczne i operacje na modelach tolerancji geometrycznych.
 10. Rodzaje tolerancji geometrycznych i ich klasyfikacja.
 11. Symbolika tolerancji, identyfikacja odchyłek, interpretacja.
 12. Zastosowanie współrzędnościowych technik pomiarowych w branży motoryzacyjnej.
 13. Zasada niezależności i zasada powłoki.
 14. Zasada maksimum i minimum materiału.
 15. Składowe tolerancji geometrycznych.
 16. Ramka tolerancji.
 17. Bazy pomiarowe, ich układy, konstruowanie oraz oznaczenia.
 18. Tolerancje ogólne geometryczne.
 19. Odchyłki kształtu: prostoliniowości, płaskości, okrągłości, walcowości, wyznaczonego zarysu, wyznaczonej powierzchni.
 20. Odchyłki kierunku: równoległości, prostopadłości, nachylenia.
 21. Odchyłki położenia: pozycji, współśrodkowości/współosiowości, symetrii.
 22. Odchyłki bicia obwodowego i całkowitego.
 23. Dobór narzędzi i strategii pomiarowych do różnych zadań pomiarowych/zapisów tolerancji.
 24. Tolerowanie i kontrola funkcjonalności wyrobów.

ĆWICZENIA:

 • Przykłady specyfikowania wymagań na rysunkach technicznych. 
 • Interpretacja zapisów, obliczanie wymiarów wypadkowych i nastawczych.
 • Zasada powłoki – orzekanie o zgodności/niezgodności wyrobów dla wybranych przykładów.
 • Tolerancja kształtu wyznaczonej powierzchni – typowanie właściwych zapisów tolerancji.
 • Tolerancja kształtu wyznaczonej linii – określanie (wizualizacja) pola tolerancji.
 • Tolerancja położenia – analiza znaczenia przyjętej kolejności bazowania.
 • Granica maksimum materiału – obliczenia MML.
 • Zasada maksimum materiału – analiza przykładów i zastosowań.
 • Planowanie prawidłowej strategii pomiaru.
 • Prostopadłość, równoległość, współosiowość, pozycja – określanie (wizualizacja) odchyłek dla wybranych przykładów.
 • Określanie (wizualizacja) odchyłek wyrobów na podstawie rysunku wyrobu nominalnego i rysunku wyrobu rzeczywistego.
 • Analiza składowych tolerancji.
 • Analiza odchyłek geometrycznych dla wybranych przypadków.
 • Analiza przykładowych konstrukcji oraz rysunków technicznych.
 • Rozwiązywanie problemów i zadań w zespołach, dyskusja.

METODY SZKOLENIOWE:

 • Szkolenie będzie miało charakter aktywny.
 • Zastosowane zostaną następujące formy prowadzenia warsztatu:
 • Wykłady,
 • Prezentacja przykładów,
 • Case study,
 • Ćwiczenia grupowe,
 • Dyskusje.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)

SYLWETKA TRENERA

Metrolog. Absolwent Politechniki Częstochowskiej (tytuł mgr inż. studiów dziennych wydział inżynierii mechanicznej) kierunku angielskojęzycznego (m.in. stypendysta europejskiego programu Erasmus w Belgii). Zastępca kierownika laboratorium jakości w zakładzie produkcyjnym jednego z koncernów z branży automotive. Specjalista z zakresu pomiarów współrzędnościowych i rysunku technicznego. Długoletni pracownik laboratorium jakości odpowiedzialny za programowanie i obsługę CMM (opracował kilkaset programów pomiarowych do współrzędnościowych maszyn pomiarowych). Odpowiedzialny za wprowadzanie nowych testów i procedur w laboratorium. Współpracownik centrum inżynieryjnego z zakresie konsultacji pomiarowych i rysunkowych.
Od 12 lat specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu GD&T - wymiarowanie i tolerowanie geometryczne oraz GPS.Wybierz termin szkolenia

cena 1700,- netto/os *

* Powyżej 2 osób cena za osobę wynosi 1600,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane