• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie PFMEA (AIAG+VDA)

szkolenie otwarte/zamknięte

Szkolenie ma na celu poznanie kluczowych elementów analizy PFMEA (AIAG+VDA). 

PROGRAM SZKOLENIA: PFMEA (AIAG+VDA)

1. Wprowadzenie.
2. Kluczowe elementy analizy PFMEA:
a. Przegląd wymagań.
b. Proces i podejście procesowe.
c. Problem i definiowanie problemu.
d. Lider i zespół.
e. Współpraca wielokulturowa.
f. Wizja cele i mierniki. 
g. Standard i standaryzacja. 
h. PDCA i ciągłe doskonalenie.
i. Środowisko i kultura organizacji.
3. 5T.
4. 7 Kroków:
a. Planowanie i przygotowanie.
b. Analiza struktury.
c. Analiza funkcji.
d. Analiza błędów.
e. Ocena ryzyka.
f. Optymalizacja.
g. Dokumentacja wyników.
5. Podsumowanie.
Czas trwania szkolenia: 2 dni


CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 h = 45 min.)
Wybierz termin szkolenia

cena 1 900,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1800,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

  • proces szkolenia,
  • sala szkoleniowa,
  • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
  • wszelkie koszty związane z trenerem,
  • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, obiad,
  • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?