• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Przegląd i interpretacja wymagań IATF16949:2016 oraz ISO9001:2015

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem szkolenia jest poznanie wymagań  IATF16949:2016 i ISO9001:2015. 

PROGRAM SZKOLENIA: Przegląd i interpretacja wymagań IATF16949:2016 oraz ISO9001:2015

1. Wprowadzenie do Systemów Zarządzania Jakością w motoryzacji.
2. Wybrane terminy i definicje.
3. Podejście procesowe.

4. Kontekst organizacji.

 • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu,
 • Oczekiwania stron zainteresowanych,
 • Procesy.

5. Przywództwo:

 • Przywództwo i zaangażowanie,
 • Polityka jakości,
 • Role, odpowiedzialności i uprawnienia.

6. Planowanie:

 • Ryzyka i szanse,
 • Cele jakościowe,
 • Planowanie zmian.

7. Wsparcie:

 • Zasoby,
 • Kompetencje,
 • Świadomość,
 • Komunikacja,
 • Udokumentowane informacje.

8. Działania operacyjne:

 • Planowanie i nadzór nad działaniami,
 • Wymagania dla wyrobów i usług,
 • Projektowanie i rozwój wyrobów i usług,
 • Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami z zewnątrz,
 • Produkcja i dostarczanie usług,
 • Zwolnienie wyrobów i usług,
 • Nadzór nad niezgodnymi wyjściami.

9. Ocena efektów działania:

 • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena,
 • Audit wewnętrzny,
 • Przegląd zarządzania.

10. Doskonalenie:

 • Niezgodności i działania korygujące,
 • Ciągłe doskonalenie.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni, 16 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

SYLWETKA TRENERA

Od ponad 20 lat nieprzerwanie związany z branżą motoryzacyjną.  

Licencjonowany przez VDA-QMC auditor IATF16949:2016 1. i 2. strony, auditor procesu VDA6.3,  produktu VDA6.5 oraz Product Safety Representative. 

Pracę zawodową w automotive rozpoczął w 2000 roku jako Specjalista ds. przygotowania produkcji, gdzie jego główną odpowiedzialnością było przenoszenie z Niemiec i uruchamianie w zakładzie w Polsce linii produkcji seryjnych wiązek elektrycznych. W tym czasie był czynnym tłumaczem technicznego języka niemieckiego, odpowiadał za szkolenia pracowników w Niemczech. 

W latach 2003-2008 pracował jako Inżynier Jakości Klienta, gdzie odpowiadał za Klientów niemieckich jak np. VW, Audi, BMW w zakresie zatwierdzania procesu produkcyjnego i wyrobu, auditowania, obsługi reklamacji 0km i gwarancyjnych oraz organizowania selekcji u Klientów. 

Od ponad 12 lat jest Kierownikiem Jakości, gdzie odpowiada m.in. za System Zarządzania Jakością zgodny ze standardem IATF16949, planowanie i realizację wewnętrznych auditów systemu, procesu i produktu, Kontrolę Jakości Dostaw, reklamacje do dostawców, laboratorium wewnętrzne, w tym metrologię. Poza tym pełni funkcję Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Produktów. W ramach współpracy z działem Rozwoju Dostawców, przeprowadził na ich zlecenie kilkadziesiąt auditów procesu u dostawców wg VDA6.3, w zakresie analiz potencjałów, P2-P3, P2-P4 oraz P5-P7, na terenie Polski i Europy, w tym w językach niemieckim i angielskim. Uczestniczył w projekcie benchmarkingowym w zakresie jakości wizytując zakłady produkcyjne w Kanadzie i Chinach. 

Od 2017 roku, wykorzystując swoje bogate doświadczenie zawodowe, realizuje się jako zewnętrzny konsultant, trener i auditor w zakresie tematyki związanej z VDA6.3 i VDA6.5. Przeprowadził wiele szkoleń, warsztatów, wdrożeń i auditów w tym zakresie. Wybierz termin szkolenia

cena 2 000,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1900,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?