• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn
Wczoraj kolega, dziś przełożony. Jak z kolegi stać się szefem?

Wczoraj kolega, dziś przełożony. Jak z kolegi stać się szefem?

Awans wewnętrzny na lidera dla zespołu, w którym wcześniej pracowało się z pozycji równorzędnego współpracownika, to często nie tylko powód do radości, ale także duże wyzwanie. Przejście z roli kolegi do roli szefa wymaga wypracowania odpowiednich umiejętności przywódczych, zwłaszcza w kontekście asertywności i budowania zaufania. Jak wzmocnić autorytet lidera, zachowując dobre relacje w zespole?

Asertywność szefa – kompetencje komunikacyjne

Asertywność w zarządzaniu to nie tylko umiejętność wyrażania swoich poglądów, ale także zdolność do słuchania innych. Dobry szef rozumie, że przewodni styl komunikacji nie oznacza dominacji, a opiera się na partnerstwie relacji. Należy unikać nadmiernego podkreślania swojej nowej pozycji, jednocześnie pamiętając, że teraz jest się odpowiedzialnym za wyniki zespołu i rozwój pracowników. Dominujący szefowie nie wzbudzają zaufania. Prawdziwy szacunek zespołu to nagroda, jaką zyskują tacy szefowie, którzy dbają o dobre relacje. Wchodzą oni w rolę, którą można określić jako menadżer przyjaciel.

Umiejętności zarządzania zespołem

Aby skutecznie kierować pracą zespołu, od pierwszych chwil po awansie trzeba być asertywnym szefem. Należy zaakceptować to, że zasady współpracy w zespole uległy zmianie. Dobry lider powinien przedstawić członkom zespołu plan współdziałania, obejmujący wyznaczenie odpowiedzialności, asertywne określenie granic i konsekwencji wynikających z ich przekraczania.

Kierowanie pracą zespołu to zadanie odpowiedzialne, wymagające zadbania o wzrost autorytetu. Dobry menedżer w każdej sytuacji przejawia zachowanie asertywne, a delegowanie zadań czy udzielanie informacji zwrotnych nie wywołuje w nim lęku. Asertywość u empatycznych liderów przejawia się w dbaniu o dobre relacje wewnątrz zespołu.

Kluczowe zadania, jakich powinien podjąć się każdy dobry lider:

1. Praktyka asertywności
Asertywność w biznesie to nie tylko sztuka odmawiania. Surowość menadżera może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Praktykować asertywność to budować zaufanie i szacunek zespołu. Buduj autorytet wśród podwładnych, będąc równocześnie dostępnym i empatycznym liderem.
2. Motywowanie pracowników
Dobry szef to nie tylko efektywny menadżer, ale także źródło inspiracji. Motywowanie pracowników w efekcie pozwoli zacieśnić relacje wewnątrz zespołu. Delegowanie zadań odciąży Twoje zasoby, a u pracowników zwiększy poczucie misji. Udzielanie informacji zwrotnych wesprze rozwój pracowników i zwiększy poczucie ich samodzielności oraz kompetencji. Wzmacnianie wartości płynących ze współpracy pozwoli na budowanie zaangażowania pracowników.
3. Dobry menedżer rozumie, że z myślą o swoim zespole musi wciąż rozwijać własne umiejętności zarządzania zespołem. Menadżerowie próbujący zyskać wzajemne zaufanie i prawdziwy szacunek zespołu inwestują w rozwój kompetencji, np. wybierając szkolenia z asertywności.

Kierowanie zespołem pośród byłych kolegów wymaga nie tylko twardych kompetencji, ale także umiejętności komunikacji oraz empatii i zarządzania emocjami. By zyskać wzajemne zaufanie i prawdziwy szacunek, a wraz z nim autorytet lidera, należy rozwijać umiejętności zarządzania zespołem. Wspieraj odpowiedzialność pracowników, rozwijaj ich kompetencje i wzmacniaj wartości, tworząc prawdziwe partnerstwo w pracy. Asertywność w miejscu pracy nie oznacza tylko skutecznego kierowania zespołem i osiągania dobrych wyników. To także budowanie zaangażowania pracowników i relacji opartych na zaufaniu. Pamiętaj, by kierować się asertywnością i otwartością na współpracowników.

Udostępnij ten artykuł