Szkolenie Asertywność, czyli sztuka skutecznej komunikacji

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kluczową wiedzą na temat asertywnej komunikacji oraz zdobycie przez nich umiejętności formułowania asertywnych komunikatów.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

CELE  SZKOLENIA

 • Zapoznać uczestników z kluczową wiedzą na temat asertywnej komunikacji.
 • Nauczyć formułować asertywne komunikaty oraz unikać komunikatów agresywnych i uległych.
 • Wzmocnić poczucie pewności siebie w relacjach zawodowych ze współpracownikami.
 • Nauczyć radzić sobie z manipulacją i agresją.
 • Wyposażyć w metody wspierające asertywne zachowania w relacjach zawodowych.
 • Wyposażyć w techniki skutecznego przełamywania oporu, delegowania i egzekwowania.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnik po ukończeniu zajęć:

 • Potrafi zachować pewność siebie w sytuacjach zawodowych.
 • Potrafi zastosować skuteczne techniki asertywnego reagowania w trudnych sytuacjach.
 • Zna swój dominujący styl zachowań i potrafi identyfikować styl zachowań rozmówcy.
 • Potrafi przekazywać konstruktywne informacje asertywne.
 • Potrafi asertywnie reagować na krytykę, odmowę, prośbę i pochwałę.


PROGRAM  SZKOLENIA

Czym jest asertywność?

- prawo do asertywności i granic

- asertywność i uległość

- asertywność i agresja

- świadomość siebie

- praca nad sobą

 Prawa Fensterheima

- prawo do wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb i uczuć

- prawo do wyrażania siebie dopóki nie mamy agresywnych intencji

- prawo do wyrażania próśb i prawo do odmowy

- prawo do dyskusji

- korzystanie ze swoich praw

Asertywna komunikacja

- komunikacja jako narzędzie asertywności

- komunikat JA

- budowanie asertywności poprzez nawyk

- FUKO czyli asertywna informacja zwrotna

- metoda SBI (Situation Behaviour Impact)

  Asertywne postawy

- odpowiedzialność

- fakty przede wszystkim

- asertywna krytyka

- proszę, dziękuję, mówię „nie”

Asertywne zachowania

- technika Premeditatio Malorum

- ścieżki asertywnego postępowania

 Asertywność w pracy

- stawiaj granice

- masz prawo wyboru

- komunikuj swoje prawa

 Wybrane techniki asertywności

- model asertywnej odmowy

- zdarta płyta

- otwarte drzwi

- Jujitsu

- jak na Zawiszy

- odroczenie asertywne

- pytania i zasłona dymnaSzukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane