• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Jak sprzedawać przez telefon

szkolenie zamknięte

Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem oraz prowadzenia skutecznych rozmów sprzedażowych.

CEL I KORZYŚCI SZKOLENIA:

 • uświadomienie znaczenia budowania wizerunku firmy poprzez profesjonalną obsługę
 • rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów sprzedażowych
 • zdobycie umiejętności analizowania potrzeb klienta
 • poznanie kluczowych momentów w kontaktach z klientem
 • poznanie elementów skutecznej komunikacji z klientem
 • rozwinięcie umiejętności aktywnego słuchania klientów i eliminowania ryzyka powstania sytuacji trudnych
 • poznanie typologii klientów
 • zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • udoskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi klientami
 • rozwinięcie umiejętności panowania nad emocjami
 • rozwiniecie technik asertywności w kontakcie z klientem
 • kształtowanie postaw nastawionych na rozwiązanie, nie na problem
 • stworzenie i rozwijanie skutecznej argumentacji
 • rozwijanie umiejętności właściwej reakcji na wątpliwości i pojawiające się obiekcje klienta
 • poprawa sprawności i efektywności zawodowej

METODY SZKOLENIOWE:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, interaktywny. Prowadzone są z wykorzystaniem, m.in. analizy przypadków (case study), burzy mózgów, ćwiczeń zespołowych, ćwiczeń indywidualnych, gier interaktywnych, odgrywania ról, treningu umiejętności praktycznych, wymiany doświadczeń oraz mini wykładów 

PROGRAM SZKOLENIA: Jak sprzedawać przez telefon

 • Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta jako źródło przewagi konkurencyjnej.
 • Typologia klientów.
 • Wizerunek sprzedawcy.
 • Budowanie wizerunku słowami – komunikacja werbalna.
 • Budowanie wizerunku głosem – komunikacja wokalna.
 • Techniki rozmowy z klientem przez telefon.
 • Specyfika rozmowy przez telefon.
 • Dobre nawyki w rozmowie telefonicznej – co wolno, czego nie wolno.
 • Rola naszej mowy – ton głosu, tempo, głośność, intonacja i ich rola w odbiorze przez rozmówcę.
 • Przygotowanie do rozmów sprzedażowych przez telefon.
 • Pierwsze wrażenie.
 • Rozpoczęcie rozmowy.
 • Krótka prezentacja firmy.
 • Prezentacja odpowiedniej oferty odpowiadającej potrzebom klienta.
 • Pokonywanie zastrzeżeń i obiekcji klienta.
 • Finalizacja – podsumowanie i zamknięcie sprzedaży.
 • Podtrzymywanie relacji.
 • Techniki kontroli rozmowy i wywierania wpływu na klienta.
 • Manipulacja a perswazja.
 • Wpływanie na pozytywne emocje klienta.
 • Narzędzia kontroli rozmowy z klientem – omówienie podstawowych metod:
 • Pytania,
 • Parafraza,
 • Komunikat typu  „ja”,
 • Notatki,
 • Liczebniki.
 • Wybrane techniki wywierania wpływu:
 • Dostrojenie i dopasowanie,
 • Język korzyści,
 • Metoda „odbijania piłeczki”,
 • Poszukiwanie krytyki,
 • Uprzedzanie krytyki,
 • Asertywna odmowa,
 • Technika zdartej płyty,
 • Czterostopniowa procedura wyrażania emocji.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych:
 • Reklamacje – jak sobie z mini radzić; reklamacje szansą dla firmy?
 • Sytuacja z klientem zdenerwowanym,
 • Sytuacja z klientem roszczeniowym,
 • Sytuacja z klientem aroganckim i krzyczącym,
 • Sytuacja z klientem, który „wie lepiej”,
 • Zaufanie klienta - czy można je odzyskać ?

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?