Szkolenie Jak sprzedawać przez telefon

szkolenie zamknięte

Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem oraz prowadzenia skutecznych rozmów sprzedażowych.


CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 DNI  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

CEL I KORZYŚCI SZKOLENIA
 • uświadomienie znaczenia budowania wizerunku firmy poprzez profesjonalną obsługę
 • rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów sprzedażowych
 • zdobycie umiejętności analizowania potrzeb klienta
 • poznanie kluczowych momentów w kontaktach z klientem
 • poznanie elementów skutecznej komunikacji z klientem
 • rozwinięcie umiejętności aktywnego słuchania klientów i eliminowania ryzyka powstania sytuacji trudnych
 • poznanie typologii klientów
 • zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • udoskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi klientami
 • rozwinięcie umiejętności panowania nad emocjami
 • rozwiniecie technik asertywności w kontakcie z klientem
 • kształtowanie postaw nastawionych na rozwiązanie, nie na problem
 • stworzenie i rozwijanie skutecznej argumentacji
 • rozwijanie umiejętności właściwej reakcji na wątpliwości i pojawiające się obiekcje klienta
 • poprawa sprawności i efektywności zawodowej

METODY SZKOLENIOWE
Szkolenie ma charakter warsztatowy, interaktywny. Prowadzone są z wykorzystaniem, m.in. analizy przypadków (case study), burzy mózgów, ćwiczeń zespołowych, ćwiczeń indywidualnych, gier interaktywnych, odgrywania ról, treningu umiejętności praktycznych, wymiany doświadczeń oraz mini wykładów 


PROGRAM SZKOLENIA


PROFESJONALNA SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

TYPOLOGIA KLIENTÓW

WIZERUNEK SPRZEDAWCY

BUDOWANIE WIZERUNKU SŁOWAMI – KOMUNIKACJA WERBALNA

BUDOWANIE WIZERUNKU GŁOSEM – KOMUNIKACJA WOKALNA

TECHNIKI ROZMOWY Z KLIENTEM PRZEZ TELEFON

SPECYFIKA ROZMOWY PRZEZ TELEFON

DOBRE NAWYKI W ROZMOWIE TELEFONICZNEJ – CO WOLNO, CZEGO NIE WOLNO

ROLA NASZEJ MOWY – TON GŁOSU, TEMPO, GŁOŚNOŚĆ, INTONACJA I ICH ROLA W ODBIORZE PRZEZ ROZMÓWCĘ

PRZYGOTOWANIE DO ROZMÓW SPRZEDAŻOWYCH PRZEZ TELEFON

PIERWSZE WRAŻENIE

ROZPOCZĘCIE ROZMOWY

KRÓTKA PREZENTACJA FIRMY

PREZENTACJA ODPOWIEDNIEJ OFERTY ODPOWIADAJĄCEJ POTRZEBOM KLIENTA

POKONYWANIE ZASTRZEŻEŃ I OBIEKCJI KLIENTA

FINALIZACJA – PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE SPRZEDAŻY

PODTRZYMYWANIE RELACJI

TECHNIKI KONTROLI ROZMOWY I WYWIERANIA WPŁYWU NA KLIENTA

MANIPULACJA A PERSWAZJA

WPŁYWANIE NA POZYTYWNE EMOCJE KLIENTA

NARZĘDZIA KONTROLI ROZMOWY Z KLIENTEM – OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH METOD
 • pytania
 • parafraza
 • komunikat typu  „JA”
 • notatki
 • liczebniki

WYBRANE TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU
 • dostrojenie i dopasowanie
 • język korzyści
 • metoda „odbijania piłeczki”
 • poszukiwanie krytyki
 • uprzedzanie krytyki
 • asertywna odmowa
 • technika zdartej płyty
 • czterostopniowa procedura wyrażania emocji

UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH
 • reklamacje – jak sobie z mini radzić; reklamacje szansą dla firmy?
 • sytuacja z klientem zdenerwowanym
 • sytuacja z klientem roszczeniowym
 • sytuacja z klientem aroganckim i krzyczącym
 • sytuacja z klientem, który „wie lepiej”
 • zaufanie klienta - czy można je odzyskać ?
"


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?