Szkolenie Zarządzanie czasem i priorytetyzacja zadań

szkolenie otwarte/zamknięte

Dowiedz się, jak zarządzać swoim czasem, siłami i możliwościami, aby zoptymalizować dostarczanie rozwiązań, segregować informacje i poruszać się w przepływie informacji.

PROGRAM SZKOLENIA

1. PO PROSTU TO ZRÓB!

• Jak efektywne jest dziś Twoje zarządzanie czasem? – Analiza własnej efektywności pracy.

2. WIZJA A CODZIENNE PRACA CODZIENNA I PRIORYTETY:

• Organizacja efektywnego tygodnia pracy - praca z kalendarzem,
• Planowanie w miejscu pracy,
• Wyznaczenie celów (proces wytyczania celów i priorytetów – macierz Eisenhowera),
• Empowerment - umiejętność „zarażania” wizją zespołu i skuteczne dzielenie się odpowiedzialnością,
• Wspólna interpretacja tych samych pojęć,
• Zasady zarządzania priorytetami.

3. ZNACZENIE CZASU W PRACY - PO CO ZARZĄDZAĆ CZASEM?

• Czas jako źródło sukcesu lub porażki,
• Indywidualne znaczenie czasu,
• Sporządzanie budżetu czasu - na co zużywamy nasz czas?
• Diagnozowanie tzw. „złodziei czasu”,
• Własny katalog "pożeraczy" czasu i sposoby "oswajania" ich.

4. PLANOWANIE PRACY SWOJEJ I PODWŁADNYCH:

• Matryca ma i chcę / mam i nie chcę,
• Zarządzanie czasem pracy podległego zespołu,
• Delegowanie zadań (jak zaoszczędzić czas za pomocą 6 poziomów delegowania, według Shermana),
• Adekwatny do sytuacji sposób postępowania i komunikowania się z podwładnymi,
• Zarządzanie swoim czasem pracy w sytuacji współpracy z innymi,
• Inni ludzie jako „złodzieje czasu” - przykłady sytuacji, w których inne osoby nie szanują naszego czasu - propozycje sposobów radzenia sobie z takimi sytuacjami - asertywność jako umiejętność konieczna w kontaktach z innymi ludźmi,
• Znaczenie planowania czasu w procesie pracy,
• Rola planowania w zarządzaniu czasem.

5. ZARZĄDZANIE CZASEM W PRAKTYCE:

• Techniki ustalania priorytetów,
• Praktyczne zasady codziennego zarządzania czasem,
• Skrzynka e-mail i organizacja dokumentacji jako centra zarządzania czasem i źródło kryzysów,
• Prowadzenie spotkań a oszczędność czasu,
• Wprowadzanie zmian w sposobie zarządzania czasem,
• Narzędzia pomocne w zarządzaniu sobą w czasie,
• Zasady delegowania zadań - ustalanie priorytetów pod kątem ważności i pilności - rejestr czasu - analiza zadań według zasady Eisenhowera - zasada Pareto - praca nad zadaniami przynoszącymi największe korzyści,
• Planowanie dzienne / tygodniowe – Metoda ALPEN,
• Różne krótkie i łatwe techniki zarządzania czasem (Technika Pomodoro, Technika Tylko-Tylko, Technika ABC, zasada 60:40),
• Metoda 4D – zarządzanie skrzynką mailową,
• Metoda OATS – kiedy nie widzisz jasnego połączenia pomiędzy listą zadań a celami/kiedy masz kilka krótkoterminowych projektów do realizacji,
• Technika POOCO – technika na spływające zadania.

6. ZARZĄDZANIE CZASEM A STRES:

• Źródła i przyczyny stresu wynikającego z braku czasu,
• Metody z obszaru zarządzania czasem redukujące poziom stresu - utrzymywanie dyscypliny w zarządzaniu czasem - przyczyny zwlekania - technika pozytywnego nastawienia,
• Techniki reagowania na sytuacje stresowe do natychmiastowego zastosowania,
• Trening mięśni Jacobsona jako jedna z najskuteczniejszych metod zarządzania stresem.

7. SKUTECZNE ZARZĄDZANIE CZASEM POD PRESJĄ PRZEZ OSOBY O RÓŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI:

• Rozpoznawanie typów osobowościowych pracowników,
• Świadomość przewagi ograniczeń własnego typu osobowości,
• Zarządzanie czasem przez każdy z typów osobowości,
• Typy osobowości, a wyzwania w zarządzaniu czasem,
• Podejmowanie skutecznych decyzji i motywacja do pracy,
• Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań,
• Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości,
• Plan zarządzania czasem a osobowość.

8. RACJONALNA TERAPIA ZACHOWAŃ W ZARZĄDZANIU SWOIM CZASEM: 

• Nawykowe odwlekanie realizacji ważnych zadań w czasie - prokrastynacja,
• Jak poradzić sobie z prokrastynacją i być bardziej wydajnym,
• Racjonalna Terapia Zachowań, czyli dlaczego nie warto bać się mierzyć z terminowymi zadaniami,
• Wpływ postawy i przekonań na efektywność osobistą.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA  - 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Wybierz termin szkolenia

cena 1590,- netto/os *

* Powyżej 2 osób cena za osobę wynosi 1490,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

  • proces szkolenia,
  • sala szkoleniowa,
  • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
  • wszelkie koszty związane z trenerem,
  • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, obiad,
  • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane