Szkolenie Zatwierdzenie części w przemyśle motoryzacyjnym wg VDA 2- szkolenie on-line

szkolenie zamknięte

Podczas szkolenia Uczestnik pogłębi wiedzę na temat znajomości wymagań wynikających z VDA 2 2020 wyd. 6. w przemyśle motoryzacyjnym.

PROGRAM SZKOLENIA: Zatwierdzenie części w przemyśle motoryzacyjnym wg VDA 2


1. Wprowadzenie– VDA QMC/downloads.
2. VDA 2 wyd. 5 vs. VDA 2 wyd. 6– omówienie głównych różnic w wymaganiach.
3. Zapewnienie jakości w całym łańcuchu dostaw.
4. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć.
5. Cykl zatwierdzenia części.
6. Cel procesu wzorcowania.
7. Obszar zastosowania wymagań podręcznika (części + materiały).
8. Zdarzenia inicjujące proces wzorcowania (matryca załącznik 8).
9. Wymóg wzorcowania wewnętrznego.
10. Diagram przebiegu procesu dla PPF.
11. Uzgodnienia w obrębie procesu PPF (załącznik 2), w tym NTF, MLA.
12. Dowody w ramach procesu wzorcowania (tabela).
13. Realizacja wewnętrznego procesu PPF w organizacji (tabela 1):
a. Zwolnienie procesu,
b. Zwolnienie wyrobu (wzorce).
14. Sposób postępowania w przypadku niezgodności (AWE, plan działań).
15. Decyzja klienta dotycząca wzorcowania.
16. Niestandardowy przebieg procesu wzorcowania (na kilku poziomach, różne warianty części (np. kolor, długość), wyroby małoseryjne).
17. Okresy przechowywania dokumentacji– VDA 1.
18. IMDS/ GADSL.
19. Rekwalifikacja.
20. Porównanie PPF vs. PPAP.

KORZYŚCI:
Pogłębienie wiedzy między innymi z zakresu:
- dokonywania uzgodnień z klientem w obszarze wzorcowania części,
- posługiwania się matrycą zdarzeń inicjujących,
- przeprowadzania samooceny w obszarze wyrób/ proces,
- uzupełniania cover sheet PPAP/ PPAP evaluation,
- wypełniania życiorysu części.

CELE SZKOLENIA:

I. Pogłębienie znajomości wymagań wynikających z VDA 2 2020 wyd. 6.
II. Zdobycie umiejętności sporządzania raportów wzorcowania.
III. Nabycie wiedzy dotyczącej powiązanych formularzy i matrycy zdarzeń inicjujących.
IV. Przekazanie informacji dotyczących poruszania się po stronie VDA QMC i ściągania darmowych formularzy.
V. Zwiększenie motywacji do poszerzania wiedzy zdobytej podczas szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 1 dzień (8 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?