• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Monitorowanie i pomiar zadowolenia klienta wg wytycznych PN-ISO 10004:2018

szkolenie zamknięte

Wykorzystaj dobre praktyki zawarte w wytycznych PN-ISO 10004:2018 w ustanowieniu, wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu skutecznego i efektywnego procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klientów.

Uczestnicząc w szkoleniu:

Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie:
 • Wytycznych dotyczących monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta zawartych w PN-ISO 10004:2018
 • Kluczowych elementów niezbędnych do skutecznego i efektywnego monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
 • Ról, odpowiedzialności i uprawnień uczestników procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
 • Wykorzystania monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta do doskonalenia wyrobów, usług i procesów organizacji
 • Doskonalenie procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą UMIELI:
 • Zdefiniować kluczowe elementy procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
 • Włączyć do procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta dobre praktyki zawarte w wytycznych PN-ISO 10004:2018
 • Definiować role, odpowiedzialności i uprawnienia osób uczestniczących w procesie monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta.
 • Doskonalić proces monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta.
 • Audytować i dokonywać przeglądów procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na uświadomieniu sobie:
 • Roli, odpowiedzialności i uprawnień w procesie monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
 • Znaczenia aktywnego zaangażowania uczestników zespołów i całej organizacji skuteczny i efektywny proces monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta oraz zwiększania zadowolenia klienta.

Celem szkolenia jest:

Umożliwienie wykorzystania dobrych praktyk zawartych w wytycznych PN-ISO 10004:2018 w ustanowieniu, wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu skutecznego i efektywnego procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta.
 
Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • wszystkich, którzy zarządzają organizacjami
 • osób pełniących lub zamierzających pełnić role właścicieli procesów
 • osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje zarządcze na różnych szczeblach organizacji
 • osób pełniących lub zamierzających pełnić rolę liderów zespołów zajmujących się monitorowaniem pomiarem zadowolenia klienta.
 • uczestników zespołów zajmujących się lub mających wpływ na zadowolenia klienta oraz jego monitorowanie i pomiar.
 • osób zajmujących systemami zarządzania jakością zgodnymi z ISO 9001 i IATF 16949.
 • osób pełniących lub zamierzających pełnić role audytorów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA: Monitorowanie i pomiar zadowolenia klienta wg wytycznych PN-ISO 10004:2018

 1. Wprowadzenie
 2. Kluczowe elementy dotyczące zadowolenia klienta
 3. Zadowolenie klienta w wymaganiach ISO 9001
 4. Terminy i definicje
 5. Zasady przewodnie
 6. Struktura ramowa monitorowania i pomiarów zadowolenia klienta
 7. Planowanie, projektowanie i rozwój
 8. Działania operacyjne
 9. Analiza danych dotyczących zadowolenia klienta
 10. Komunikowanie informacji o zadowoleniu klienta
 11. Monitorowanie zadowolenia klienta
 12. Utrzymanie i doskonalenie
 13. Podsumowanie


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?