Szkolenie MSA + SPC - szkolenie on-line

szkolenie zamknięte

Szkolenie przybliży podstawowe pojęcia i definicje dotyczące MSA w procesie produkcyjnym oraz przedstawi współczynniki pomiaru procesów pomiarowych oraz określania ich zdolności. Przedstawione zostaną współczynniki zdolności procesów oraz ich graficzna prezentacja, a także ich zależność i wpływ na cały proces produkcyjny.

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ I


POJĘCIA DOTYCZĄCE MSA, czyli jakie dane otrzymujemy z systemów pomiarowych oraz jak określamy ich zdolność?           
1.    Właściwości systemów pomiarowych,
2.    Rola środków pomiarowych w zapewnianiu jakości
3.    Błędy w systemach pomiarowych: liniowość, stabilność, powtarzalność, odtwarzalność, dokładność (odchylenie)
4.    Zmienność i zdolność procesu, a systemy pomiarowe
5.    Podział i omówienie metod analizy systemów pomiarowych (mierzalnych i niemierzalnych)
- metoda przydatności systemów pomiarowych – Cg, Cgk
- metoda powtarzalności i odtwarzalności - GRR
- metoda Kappa
- metoda detekcji sygnałów

Szkolenie przybliży podstawowe pojęcia i definicje dotyczące MSA w procesie produkcyjnym oraz przedstawi współczynniki pomiaru procesów pomiarowych oraz określania ich zdolności.

DZIEŃ II

Część I - PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE SPC                        
1.    Wprowadzenie do ciągłego doskonalenia i statystycznego sterowania procesem
2.    Uzupełniające wiadomości z zakresu podstaw statystyki – ważniejsze definicje, definiowanie zmienności procesu
3.    Graficzne narzędzia do wizualizacji zdolności procesu (histogram, krzywa Gaussa-Laplace’a)

Cześć I przybliży podstawowe pojęcia i definicje dotyczące SPC w procesie produkcyjnym.

Część II – SPC W PROCESIE PRODUKCYJNYM, czyli jak rozpoznać zmienność i zdolność procesu?
1.    Współczynniki zdolności procesu – Cp, Cpk (wizualizacja, ćwiczenia)
2.    Odchylenie standardowe – ćwiczenia
3.    Karty kontrolne w statystyczne sterowanie procesem
4.    Analiza dokumentacji wewnętrznej firmy w zakresie statystycznego sterowania procesem

Cześć II przedstawi współczynniki zdolności procesów oraz ich graficzną prezentację, a także ich zależność i wpływ na cały proces produkcyjny.

Ćwiczenia
1.    Wyliczanie średniej, rozstępu, odchylenia standardowego
2.    Wyliczanie współczynników Cp, Cpk
3.    Wyliczanie granic kontrolnych
4.    Rysowanie karty kontrolnej – Xśr, R, granic kontrolnychSzukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?