• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie MSA + SPC - szkolenie on-line

szkolenie zamknięte

Szkolenie przybliży podstawowe pojęcia i definicje dotyczące MSA w procesie produkcyjnym oraz przedstawi współczynniki pomiaru procesów pomiarowych oraz określania ich zdolności. Przedstawione zostaną współczynniki zdolności procesów oraz ich graficzna prezentacja, a także ich zależność i wpływ na cały proces produkcyjny.

PROGRAM SZKOLENIA: MSA + SPC- szkolenie on-line


DZIEŃ I


POJĘCIA DOTYCZĄCE MSA, czyli jakie dane otrzymujemy z systemów pomiarowych oraz jak określamy ich zdolność?           
1.    Właściwości systemów pomiarowych,
2.    Rola środków pomiarowych w zapewnianiu jakości,
3.    Błędy w systemach pomiarowych: liniowość, stabilność, powtarzalność, odtwarzalność, dokładność (odchylenie),
4.    Zmienność i zdolność procesu, a systemy pomiarowe,
5.    Podział i omówienie metod analizy systemów pomiarowych (mierzalnych i niemierzalnych):
- metoda przydatności systemów pomiarowych – Cg, Cgk,
- metoda powtarzalności i odtwarzalności - GRR,
- metoda Kappa,
- metoda detekcji sygnałów.

DZIEŃ II

Część I - PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE SPC:                        
1.    Wprowadzenie do ciągłego doskonalenia i statystycznego sterowania procesem,
2.    Uzupełniające wiadomości z zakresu podstaw statystyki – ważniejsze definicje, definiowanie zmienności procesu,
3.    Graficzne narzędzia do wizualizacji zdolności procesu (histogram, krzywa Gaussa-Laplace’a).

Część II – SPC W PROCESIE PRODUKCYJNYM, czyli jak rozpoznać zmienność i zdolność procesu?
1.    Współczynniki zdolności procesu – Cp, Cpk (wizualizacja, ćwiczenia),
2.    Odchylenie standardowe – ćwiczenia,
3.    Karty kontrolne w statystyczne sterowanie procesem,
4.    Analiza dokumentacji wewnętrznej firmy w zakresie statystycznego sterowania procesem.

ĆWICZENIA:

1.    Wyliczanie średniej, rozstępu, odchylenia standardowego.
2.    Wyliczanie współczynników Cp, Cpk.
3.    Wyliczanie granic kontrolnych.
4.    Rysowanie karty kontrolnej – Xśr, R, granic kontrolnych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16h szkoleniowych, 1h szkoleniowa= 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?