• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Obsługa bazy IMDS (MIĘDZYNARODOWY SYSTEM MATERIAŁOWYCH BAZ DANYCH)

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem szkolenia jest poznanie podstawowych zasad zarządzania i pracy z bazą IMDS (international material data system) oraz zrozumienie, jak prawidłowo zarządzać łańcuchem danych IMDS (dostawca organizacja Klient).

CELE SZKOLENIA IMDS - zapytaj o szczegóły

 1. Omówienie zagadnień IMDS w oparciu o wymagania prawne, istotne dla IMDS oraz zrozumienie tematu.
 2. Omówienie poszczególnych funkcji bazy IMDS wraz ćwiczeniami w bazie. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję przejść przez cały proces począwszy od logowania w bazie, poprzez tworzenie i wysyłanie kart materiałowych z uwzględnieniem specyficznych wymagań klientów, jak i zwolnienia danych od dostawców, po omówienie, jak pełnić funkcję administratora danych.

PROGRAM SZKOLENIA: Obsługa bazy danych IMDS

1. Wprowadzenie: 

 • Logowanie w bazie,
 • Wymagania prawne istotne dla IMDS Dyrektywa 2000/53/EC wraz załącznikiem, Dyrektywa 2005/64/EC wraz załącznikiem, Rekomendacje IMDS, GADSL (Global Automotive Declarable Substance List). 

2. Omówienie funkcji głównego menu: 

 • tworzenie i łączenie danych materiałowych, 
 • sprawdzanie danych od dostawcy,
 • użycie danych od dostawcy, 
 • użycie ogólnodostępnych danych, 
 • użycie "dżokerów", 
 • sprawdzanie własnych MDS, 
 • wewnętrzne zwolnienie, wysyłanie, rozpowszechnianie, przesyłanie "dalej", 
 • nadzór, kopiowanie i usuwanie,
 • wysyłanie i otrzymywanie MDS, 
 • wyszukiwanie materiałów i MDS w bazie, 
 • szczegółowa analiza materiałowych kart charakterystyki, 
 • „certificate of expenditure” - używanie funkcji analiza w praktyce, 
 • wewnętrzne zwolnienie, 
 • wysyłanie, 
 • rozpowszechnianie, 
 • przesyłanie "dalej", 
 • zarządzanie otrzymywanymi MDS, 
 • analiza otrzymanych MDS, 
 • „śledzenie” MDS, 
 • zastosowanie, 
 • zarządzanie przychodzącymi prośbami o materiałową kartę charakterystyki, 
 • tworzenie własnych zapytań o MDS, 
 • tworzenie prośby o wprowadzenie substancji podstawowej. 

3. Interpretacja błędów i ostrzeżeń w IMDS. 
4. Raportowanie i zarządzanie zmianami w IMDS.
5. Zwolnienia w IMDS. 
6. Specyficzne wymagania OEM. 
7. Administrowanie bazą: 

 • profile użytkowników, 
 • funkcje osoby kontaktowej i client manager,
 • zdefiniowanie osoby kontaktowej odnośnie IMDS i REACH,
 • statystyki MDS - przechowywanie danych,
 • ulepszanie jakości wprowadzanych danych,
 • analiza przyczyn odrzuceń. 

ĆWICZENIA:

Obejmujące pracę w bazie IMDS w celu praktycznego utrwalenia jej poszczególnych funkcji.

ADRESACI:

 1. Osoby odpowiedzialne za przedkładanie dokumentacji PPAP do klientów.
 2. Osoby odpowiedzialne za zatwierdzanie kart materiałowych w IMDS od dostawców. 
 3. Osoby odpowiedzialne za raportowanie i zatwierdzanie danych materiałowych w bazie IMDS. Firmy rozpoczynające działalność produkcyjną dla przemysłu motoryzacyjnego.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 min.)Wybierz termin szkolenia

cena 2 300,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 2200,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane