Szkolenie Obsługa bazy IMDS (MIĘDZYNARODOWY SYSTEM MATERIAŁOWYCH BAZ DANYCH)

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem szkolenia jest poznanie podstawowych zasad obsługi i zarządzania bazą IMDS oraz zrozumienie, jak prawidłowo zarządzać łańcuchem MDS (dostawca organizacja Klient).

IMDS - to system bazy danych, w której zawarte są materiały dla przemysłu motoryzacyjnego. 
Baza wykorzystywana jest głównie przez producentów samochodowych na terenie Europy, Japonii oraz USA. Baza danych jest wykorzystywana przez ok. 10.000 przedsiębiorstw. Celem jest przechowywanie rejestracji wszystkich materiałów stosowanych przy produkcji pojazdów, uwzględniając skład i zawartość substancji chemicznych. Baza danych IMDS umożliwia każdemu użytkownikowi sprawdzanie zgodności z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 
ODBIORCY SZKOLENIA

 • osoba odpowiedzialna za zatwierdzanie kart materiałowych w IMDS
 • osoba odpowiedzialna za przedkładanie dokumentacji PPAP do Klientów
 • osoba odpowiedzialna za raportowanie i zatwierdzanie danych materiałowych w bazie IMDS
 • firmy, które rozpoczynają działalność produkcyjną dla przemysłu motoryzacyjnego

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • poznanie podstawowych zasad obsługi i zarządzania bazą IMDS
 • zrozumienie, jak prawidłowo zarządzać łańcuchem MDS (dostawca – organizacja – Klient)

PROGRAM SZKOLENIA

1. IMDS - International Material Data System
2. Wymagania prawne istotne dla IMDS

 • Dyrektywa 2000/53/EC wraz załącznikiem
 • Dyrektywa 2005/64/EC wraz załącznikiem

3. Aktualne zasady korzystania z IMDS

 • Omówienie głównego menu
 • Odebrane MDS
 • Tworzenie nowego materiału
 • Tworzenie nowego MDS
 • Tworzenie nowego Semicomponent
 • Tworzenie kolejnego poziomu MDS
 • Deklarowanie za dostawcę
 • Stosowanie jokerów
 • Prowadzenie projektów w IMDS

4. Interpretacja błędów i ostrzeżeń dla MDS
5. Raportowanie i zarządzanie zmianami w IMDS
6. Zwolnienia w IMDS

 • substancje poufne w próbce wzorcowej

7. Specyficzne wymagania OEM wraz ze standardami
8. Przyczyny odrzucania MDS przez OEM
9. Przepisy dotyczące IMDS

 • zasady IMDS
 • rekomendacje IMDS
 • wytyczne i dyrektywy IMDS

10. Zarządzanie procesem IMDS

 • administrowanie bazą
 • przechowywanie danych
 • ulepszanie jakości wprowadzanych danych
 • analiza przyczyn odrzuceń

Ćwiczenia:
Obejmujące pracę w bazie IMDS w celu praktycznego utrwalenia jej poszczególnych funkcji.
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 min.)Wybierz termin szkolenia

cena 1800,- netto/os *

* Powyżej 2 osób cena za osobę wynosi 1700,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane