• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Wymagania EASA Part- 21

szkolenie zamknięte

Szkolenie: Wymagania EASA Part- 21, pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności interpretacji i stosowania wymagań w praktyce oraz umiejętności pozyskiwania i aktualizacji przepisów.

 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA– 1 dzień (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

GRUPA DOCELOWA
1. Personel kierowniczy organizacji
2. Personel monitorowania jakości
3. Personel poświadczający
4. Personel obszaru obsługi i zarządzania zdatnością
 
CELE SZKOLENIA
1. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu przepisów i wymagań dotyczących organizacji produkujących
2. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności interpretacji i stosowania wymagań w praktyce oraz umiejętności pozyskiwania i aktualizacji przepisów


PROGRAM SZKOLENIA: Wymagania EASA Part- 21

1. Struktura regulacji prawnych dotyczących lotnictwa cywilnego:
Basic Regulation: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 216/2008
Initial Airworthiness: Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 748/2012
Continuing Airworthiness: Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1321/2014
2. Rozporządzenie Komisji (WE) 748/2012 z 3 sierpnia 2012 r. – omówienie:
Art. 1 Zakres zastosowania i definicje
Art. 2 Certyfikacja wyrobów, części i akcesoriów
Art. 4 Zachowanie ważności uzupełniających certyfikatów typu
Art. 7a Dane dotyczące zgodności operacyjnej
Art. 9 Organizacje produkujące
Art. 10 Środki podejmowane przez Agencję
Art. 11 Uchylenie
Art. 12 Wejście w życie
3. Part-21 – struktura przepisów
Sekcja A omówienie wybranych zagadnień:
Podczęść A Postanowienia ogólne
Podczęść B Certyfikaty typu i ograniczone certyfikaty typu - informacje ogólne
Podczęść F Produkcja bez posiadania zatwierdzenia organizacji produkującej - informacje ogólne
Podczęść G Zatwierdzenie organizacji produkujących
Podczęść J Zatwierdzenie organizacji projektujących - informacje ogólne
Podczęść K Części i akcesoria
Podczęść O Autoryzacje europejskiej normy technicznej
Podczęść Q Znakowanie wyrobów, części i akcesoriów
4. Formularz 1 EASA Autoryzowane poświadczenie produkcji/obsługi
Wymagane dane/ informacje
Sposób wypełniania
5. Sekcja B – informacje ogólne
6. Wprowadzenie do Audytora wewnętrznego
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?