Szkolenie Wyroby płaskie - produkcja i przetwórstwo dla niemetalurgów.

szkolenie otwarte/zamknięte

Zdobycie podstawowej wiedzy technicznej z zakresu przetwórstwa wyrobów płaskich ze stali węglowych, pozwalającej w realny sposób sterować kosztami i efektywnością realizowanych procesów produkcyjnych.

Jak mądrze kupować wyroby ze stali węglowej?

Czas trwania szkolenia: 
2 dni - 12 godzin szkoleniowych.


Cel szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla niemetalurgów zatrudnionych w firmach przetwarzających stale węglowe, w tym właścicieli firm, pracowników działu zakupów, technologii, kontroli jakości, szefów produkcji. 

W celu właściwego, efektywnego projektowania i nadzorowania procesów przetwórstwa stali niekoniecznie trzeba być metalurgiem, ale w celu uzyskania wysokiej rentowności warto rozumieć że:
 
Pojęcie stal węglowa nie oznacza nic konkretnego - (ponad 1000 różnych gatunków!)
Właściwie dobrany materiał pozwala obniżyć koszty nawet o 30%.
Cena i termin dostawy zależy od wiedzy na temat możliwości organizacji łańcucha dostaw.
 
Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy technicznej z zakresu przetwórstwa wyrobów płaskich ze stali węglowych pozwalającej w realny sposób sterować kosztami i efektywnością realizowanych procesów produkcyjnych.  Zrozumienie materiału zawartego w szkoleniu nie wymaga przygotowania inżynierskiego.
 
Korzyści ze szkolenia: Program szkolenia jest elastyczny i spersonalizowany dla każdej z grup uczestników w celu uwypuklenia tych zagadnień, które są najbardziej związane z rodzajem wykonywanych w firmie zadań oraz rodzaju realizowanych procesów jak np. spawanie, cięcie czy malowanie. 

Główną korzyścią i celem jest nauczenie uczestników, jakie aspekty specyfikacji technicznej stali mogą wpływać na obniżenie kosztów funkcjonowania firmy zarówno poprzez obniżenie lub zoptymalizowanie ceny zakupu, jak i poprzez obniżenie nakładów związanych z realizacją procesów produkcyjnych.
 
Program szkolenia:
 • Czym jest stal: fizycznie, chemicznie- podział
 • Jakość jako miara spełnienia oczekiwań klienta
 • Przegląd wymagań dotyczących wyrobu
 • Proces produkcji stali i główne wady hutnicze
 • Proces cięcia stali i typowe wady
 • Główne procesy przetwórstwa blach i taśm
Opinia uczestnika szkolenia
,,Z czystym sumieniem rekomenduję szkolenie „Produkcja i przetwórstwo dla niemetalurgów". Długo szukaliśmy takiego szkolenia na rynku. Niestety dostępne szkolenia nie sprostały naszym oczekiwaniom, ponieważ nie zawierały kompleksowego podejścia do przetwórstwa stali, a jedynie stanowiły jego wycinki. Dopiero szkolenie „Produkcja i przetwórstwo dla niemetalurgów", było jak uszyte na nasze potrzeby. Udział w nim pozwolił pracownikom naszej firmy na nabycie wiedzy technicznej z zakresu przetwórstwa wyrobów płaskich, co wpłynęło na zwiększenie efektywności realizowania procesów w organizacji oraz minimalizację kosztów w różnych obszarach firmy. Trener prowadzący szkolenie zaprezentował szeroką wiedzę oraz doświadczenie w omawianych zagadnieniach. Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. W pełni spełniło potrzeby i oczekiwania naszych pracowników."
 
Pracownik ArcelorMittal Distribution Solutions Poland.
 
Sylwetka prowadzącego:
Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej. Na tym samym Wydziale obronił z wyróżnieniem doktorat w zakresie przeróbki plastycznej metali. Ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania Organizacjami. 
Przez 10 lat zbierał doświadczenie we współpracy świata nauki z przemysłem jako pracownik naukowy Uczelni oraz Instytutu Branżowego.
Od 2013 roku prowadzi własną działalność wspomagająca inne firmy w zakresie doradztwa, ekspertyz technicznych oraz szkoleń dedykowanych w obszarach inżynierii materiałowej i metalurgii. 
Aktywnie promuje w Polsce wykorzystanie oprogramowania do symulacji procesów technologicznych w branży metalurgicznej.
 


Wybierz termin szkolenia

cena 1800,- netto/os
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA ONLINE

 • realizacja szkolenia w formie zdalnej przy użyciu aplikacji ZOOM lub MS TEAMS,
 • proces szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Masz pytania?