• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Wyroby płaskie - produkcja i przetwórstwo dla niemetalurgów- szkolenie online

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy technicznej z zakresu przetwórstwa wyrobów płaskich ze stali węglowych pozwalającej w realny sposób sterować kosztami i efektywnością realizowanych procesów produkcyjnych.  Zrozumienie materiału zawartego w szkoleniu nie wymaga przygotowania inżynierskiego.

Jak mądrze kupować wyroby ze stali węglowej?

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone jest dla niemetalurgów zatrudnionych w firmach przetwarzających stale węglowe, w tym właścicieli firm, pracowników działu zakupów, technologii, kontroli jakości, szefów produkcji. 

W celu właściwego, efektywnego projektowania i nadzorowania procesów przetwórstwa stali niekoniecznie trzeba być metalurgiem, ale w celu uzyskania wysokiej rentowności warto rozumieć że:

 • Pojęcie stal węglowa nie oznacza nic konkretnego- (ponad 1000 różnych gatunków!).
 • Właściwie dobrany materiał pozwala obniżyć koszty nawet o 30%.
 • Cena i termin dostawy zależy od wiedzy na temat możliwości organizacji łańcucha dostaw.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: 

Program szkolenia jest elastyczny i spersonalizowany dla każdej z grup uczestników w celu uwypuklenia tych zagadnień, które są najbardziej związane z rodzajem wykonywanych w firmie zadań oraz rodzaju realizowanych procesów jak np. spawanie, cięcie czy malowanie. 

Główną korzyścią i celem jest nauczenie uczestników, jakie aspekty specyfikacji technicznej stali mogą wpływać na obniżenie kosztów funkcjonowania firmy zarówno poprzez obniżenie lub zoptymalizowanie ceny zakupu, jak i poprzez obniżenie nakładów związanych z realizacją procesów produkcyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA: Wyroby płaskie - produkcja i przetwórstwo dla niemetalurgów

 1. Czym jest stal: fizycznie, chemicznie- podział.
 2. Jakość jako miara spełnienia oczekiwań klienta.
 3. Przegląd wymagań dotyczących wyrobu.
 4. Proces produkcji stali i główne wady hutnicze.
 5. Proces cięcia stali i typowe wady.
 6. Główne procesy przetwórstwa blach i taśm.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16h szkoleniowych, 1h = 45 min.)

Opinia uczestnika szkolenia:

,,Z czystym sumieniem rekomenduję szkolenie „Produkcja i przetwórstwo dla niemetalurgów". Długo szukaliśmy takiego szkolenia na rynku. Niestety dostępne szkolenia nie sprostały naszym oczekiwaniom, ponieważ nie zawierały kompleksowego podejścia do przetwórstwa stali, a jedynie stanowiły jego wycinki. Dopiero szkolenie „Produkcja i przetwórstwo dla niemetalurgów", było jak uszyte na nasze potrzeby. Udział w nim pozwolił pracownikom naszej firmy na nabycie wiedzy technicznej z zakresu przetwórstwa wyrobów płaskich, co wpłynęło na zwiększenie efektywności realizowania procesów w organizacji oraz minimalizację kosztów w różnych obszarach firmy. Trener prowadzący szkolenie zaprezentował szeroką wiedzę oraz doświadczenie w omawianych zagadnieniach. Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. W pełni spełniło potrzeby i oczekiwania naszych pracowników."

Pracownik ArcelorMittal Distribution Solutions Poland

SYLWETKA TRENERA

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej. Na tym samym Wydziale obronił z wyróżnieniem doktorat w zakresie przeróbki plastycznej metali. Ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania Organizacjami.
Przez 10 lat zbierał doświadczenie we współpracy świata nauki z przemysłem jako pracownik naukowy Uczelni oraz Instytutu Branżowego.
Od 2013 roku prowadzi własną działalność wspomagająca inne firmy w zakresie doradztwa, ekspertyz technicznych oraz szkoleń dedykowanych w obszarach inżynierii materiałowej i metalurgii.
Aktywnie promuje w Polsce wykorzystanie oprogramowania do symulacji procesów technologicznych w branży metalurgicznej.
 Wybierz termin szkolenia

cena 2 100,00 zł netto/os

Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA ONLINE

 • realizacja szkolenia w formie zdalnej przy użyciu aplikacji ZOOM lub MS TEAMS,
 • proces szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Masz pytania?