• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Zapewnienie poziomów dojrzałości nowych części wg VDA MLA

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami VDA MLA celem zminimalizowania ryzyka popełnienia błędów w trakcie wdrażania nowych projektów.

CELE SZKOLENIA:

  • Zapoznanie z wymaganiami VDA MLA celem zminimalizowania ryzyka popełnienia błędów w trakcie wdrażania nowych projektów.
  • Zapoznanie zmetodami skutecznego reagowania w fazach uruchomienia projektu.
  • Najlepsze praktyki weryfikacji poprawności wdrożenia


METODY PRACY:

  • wykład,
  • dyskusje
  • ćwiczenia

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wdrażaniem nowych projektów jak i do osób chcących poszerzyć wiedzę z zakresu skutecznego wdrażania nowych projektów i reagowania w sytuacjach tego wymagających.

PROGRAM SZKOLENIA: Zapewnienie poziomów dojrzałości nowych części wg VDA MLA


1. Omówienie wymagań w kontekście planowania projektowania wyrobu i procesu produkcyjnego wg IATF 16949
2. Klasyfikacja ryzyka i wyznaczenie ścieżki krytycznej
3. Rola okrągłego stołu w zakresie niezbędnej komunikacji
4. Metoda oceny wymagań podręcznika
5. Omówienie zawartości poziomów dojrzałości
6. Ćwiczenia/ Warsztaty
 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 2 dni (16h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?