Szkolenie Zapewnienie poziomów dojrzałości nowych części wg VDA MLA

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami VDA MLA celem zminimalizowania ryzyka popełnienia błędów w trakcie wdrażania nowych projektów.

CELE SZKOLENIA:
  • Zapoznanie z wymaganiami VDA MLA celem zminimalizowania ryzyka popełnienia błędów w trakcie wdrażania nowych projektów.
  • Zapoznanie zmetodami skutecznego reagowania w fazach uruchomienia projektu.
  • Najlepsze praktyki weryfikacji poprawności wdrożenia

METODY PRACY:
  • wykład,
  • dyskusje
  • ćwiczenia
ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wdrażaniem nowych projektów jak i do osób chcących poszerzyć wiedzę z zakresu skutecznego wdrażania nowych projektów i reagowania w sytuacjach tego wymagających.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Omówienie wymagań w kontekście planowania projektowania wyrobu i procesu produkcyjnego wg IATF 16949
2. Klasyfikacja ryzyka i wyznaczenie ścieżki krytycznej
3. Rola okrągłego stołu w zakresie niezbędnej komunikacji
4. Metoda oceny wymagań podręcznika
5. Omówienie zawartości poziomów dojrzałości
6. Ćwiczenia/ Warsztaty
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 2 dni (16h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)

SYLWETKA  TRENERA
Absolwent Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej Wydziału Budowy Maszyn z ukończonym stopniem inżyniera mechanika w roku 2001. W 2016 roku uzyskał tytuł mgr inż. zarządzania produkcją Wydziału Budowy Maszyn Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Od zawsze związany zawodowo z zarządzaniem jakością, początkowo jako pracownik jakości, a później na stanowiskach kierowniczych w zakładach zajmujących się malowaniem, cynkowaniem, obróbką metali i żeliw, spawaniem, zgrzewaniem, produkcją uszczelek, tworzyw sztucznych oraz montażem podłokietników i zagłówków samochodowych. Od roku 2017 trener/konsultant w SQD Alliance Sp. z o.o. (wcześniej Team Prevent) z zakresu norm ISO, standardu IATF 16949 oraz podręczników branżowych VDA oraz AIAG. Czynny certyfikowany auditor wg podręcznika VDA 6.3.


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?